Okay Airways

Giới thiệu

Okay Airways (BK) la một hang hang khong co trụ sở tại Bắc Kinh. Hang khai thac cac dịch vụ bay chở khach từ cac trung tam chinh của no, Thien Tan va Tay An với cac tuyến nội địa đến 40 điểm đến trong nước va cac tuyến quốc tế đến Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Han Quốc, Thai Lan va Việt Nam.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Okay Airways:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Okay Airways Đổi giờ/ngày
Vé Economy Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Okay Airways, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Okay Airways. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Okay Airways.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Okay Airways Hủy trước giờ khởi hành
Vé Economy Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Okay Airways, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Okay Airways. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Okay Airways.