Chengdu Airlines

Giới thiệu

Hang hang khong Thanh Đo (EU) la cong ty con của hang hang khong Tứ Xuyen, la một hang hang khong co trụ sở tại Thanh Đo. Hang co một mạng lưới cac chuyến bay chở khach nội địa theo lịch trinh ra khỏi trung tam của minh tại Thanh Đo đến Tay An, Thượng Hải, Tam A, Trung Khanh, Quingdao, Hohhot, Fuzhou, Nam Ninh va Hạ Mon.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Chengdu Airlines:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Chengdu Airlines Đổi giờ/ngày
Vé Economy Saver Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Chengdu Airlines, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Chengdu Airlines. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Chengdu Airlines.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Chengdu Airlines Hủy trước giờ khởi hành
Vé Economy Saver Không được phép

Theo chính sách của Chengdu Airlines, vé là không hoàn trả.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Chengdu Airlines.