Beijing Capital Airlines

Giới thiệu

Beijin Capital Airlines (JD) la một hang hang khong gia rẻ của Trung Quốc co trụ sở tại Bắc Kinh, khai thac cac tuyến nội địa đến Thanh Đảo, Tam A, Urumqi va Hạ Mon va cac tuyến quốc tế đến Maldives, Uc, Việt Nam, Han Quốc va Nhật Bản.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Beijing Capital Airlines:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Beijing Capital Airlines Đổi giờ/ngày
Vé Economy Flex Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Beijing Capital Airlines, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Beijing Capital Airlines. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Beijing Capital Airlines.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Beijing Capital Airlines Hủy trước giờ khởi hành
Vé Economy Flex Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Beijing Capital Airlines, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Beijing Capital Airlines. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Beijing Capital Airlines.