Xiamenair

Giới thiệu

XiamenAir (MF) là hãng hàng không Trung Quốc khai thác các chuyến bay nội địa từ Xiamen, Fozhou và Hangzhou đến Chengdu, Chongqing, Dalian, Guilin và Harbin và các chuyến bay quốc tế đến Thái Lan, Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Campuchia và Singapore.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với XiamenAir:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

XiamenAir Đổi giờ/ngày
Vé Business Được phép, thu phí
Vé Economy Flex Được phép
Vé Economy Được phép, thu phí
Vé Economy Refundable Không được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với XiamenAir, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với XiamenAir. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của XiamenAir.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

XiamenAir Hủy trước giờ khởi hành
Vé Business Được phép, thu phí
Vé Economy Flex Được phép, thu phí
Vé Economy Được phép, thu phí
Vé Economy Refundable Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với XiamenAir, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với XiamenAir. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của XiamenAir.