Hebei Airlines

Giới thiệu

Hãng hàng không Hà Nội (NS) là hãng hàng không Trung Quốc hoạt động từ các chuyến bay nội địa Shijiazhuang đến Beihai, Changsha Chongqing, Fuzhou, Haiku, Côn Minh, Nam Kinh, Nam Ninh, Sanya, Xiamen và Xi'an và các chuyến bay quốc tế đến Singapore, Indonesia và Thái Lan.

Đánh giá

 Dựa trên 1 đánh giá từ khách hàng.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Hebei Airlines:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Hebei Airlines Đổi giờ/ngày
Vé Economy Được phép, thu phí
Vé Economy Restricted Không được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Hebei Airlines, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Hebei Airlines. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Hebei Airlines.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Hebei Airlines Hủy trước giờ khởi hành
Vé Economy Được phép, thu phí
Vé Economy Restricted Không được phép

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Hebei Airlines, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Hebei Airlines. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Hebei Airlines.