Chongqing Airlines

Giới thiệu

Hang hang khong Trung Khanh (OQ) la một hang hang khong co trụ sở tại Trung Khanh. Hang khai thac cả dịch vụ hanh khach nội địa ở Trung Quốc đại lục va dịch vụ hanh khach quốc tế đến Sri Lanka, Thai Lan va Việt Nam.

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay: