West Air

Giới thiệu

West Air (PN) la một hang hang khong gia rẻ co trụ sở tại Trung Khanh vận hanh một mạng lưới hanh khach theo lịch trinh đến 18 điểm đến trong nước va một đường bay quốc tế đến San bay Changi ở Singapore.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với West Air:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

West Air Đổi giờ/ngày
Vé Basic Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với West Air, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với West Air. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của West Air.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

West Air Hủy trước giờ khởi hành
Vé Basic Không được phép

Theo chính sách của West Air, vé là không hoàn trả.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của West Air.