Qingdao Airlines

Giới thiệu

Hang hang khong Thanh Đảo (QW) la một hang hang khong Trung Quốc khởi nghiệp. Hang khai thac cả dịch vụ hanh khach nội địa ở Trung Quốc đại lục va dịch vụ hanh khach quốc tế đến Seoul.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Qingdao Airlines:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Qingdao Airlines Đổi giờ/ngày
Vé Economy Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Qingdao Airlines, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Qingdao Airlines. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Qingdao Airlines.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Qingdao Airlines Hủy trước giờ khởi hành
Vé Economy Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Qingdao Airlines, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Qingdao Airlines. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Qingdao Airlines.