Urumqi Air

Giới thiệu

Urumqi Air (UQ) là hãng hàng không giá rẻ của Trung Quốc hoạt động các chuyến bay nội địa từ Urumqi đến Changsha, Chengdu, Haiku, Xi'an và Zhengzhou

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Urumqi Air:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Urumqi Air Đổi giờ/ngày
Vé Economy Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Urumqi Air, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Urumqi Air. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Urumqi Air.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Urumqi Air Hủy trước giờ khởi hành
Vé Economy Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Urumqi Air, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Urumqi Air. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Urumqi Air.