thongly bus
côn minh  
0 đánh giá
Thongly Bus là công ty xe khách của Trung Quốc chạy các tuyến xe nối liền Viêng Chăn của Lào với Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Thongly Bus Đổi giờ/ngày
Vé Giường nằm Được phép
Vé Giường nằm Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Thongly Bus, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 96 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Thongly Bus. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Thongly Bus Hủy trước giờ khởi hành
Vé Giường nằm Được phép, thu phí
Vé Giường nằm Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Thongly Bus, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 96 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Thongly Bus. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 3 USD + 1.0 USD trên mỗi vé nếu 96 tiếng trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 96 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép hủy.