Lotus Train

Giới thiệu

Lotus Train là công ty đường sắt tư nhân của Việt Nam, chạy các tuyến tàu nối liền Hà Nội, Ninh Bình, Đồng Hới, Huế và Đà Nẵng.

Đánh giá

 Dựa trên 96 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Lotus Train:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho chuyến tàu hỏa:

Lotus Train Đổi giờ/ngày
Vé Nằm khoang 2 (Toa tàu tư nhân) Được phép, thu phí
Vé Nằm khoang 4 (Toa tàu tư nhân) Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Lotus Train, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 120 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Lotus Train. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho chuyến tàu hỏa:

Lotus Train Hủy trước giờ khởi hành
Vé Nằm khoang 2 (Toa tàu tư nhân) Được phép, thu phí
Vé Nằm khoang 4 (Toa tàu tư nhân) Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Lotus Train, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả. Tùy chọn này có sẵn cho đến 5 ngày trước khi khởi hành.

Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 50,000 VND trên mỗi vé nếu vé đã được gửi
- 20% mỗi vé + 50,000 VND trên mỗi vé nếu 20-30 ngày trước khi khởi hành
- 30% mỗi vé + 50,000 VND trên mỗi vé nếu 10-20 ngày trước khi khởi hành
- 50% mỗi vé + 50,000 VND trên mỗi vé nếu 5-10 ngày trước khi khởi hành
- Không hoàn trả nếu ít hơn 5 ngày trước khi khởi hành.