Cát Bà Island

Giới thiệu

Cát Bà Island là công ty tàu cao tốc của Việt Nam chạy các tuyến tàu nối liền Hải Phòng và đảo Cát Bà.

Địch vụ tạm dừng
Hãng vận tải hành khách này đã tạm ngưng dịch vụ do đại dịch Covid-19.

Đánh giá

 Dựa trên 195 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Cát Bà Island:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé tàu:

Cát Bà Island Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Cát Bà Island, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.

Để thay đổi thông tin tên hành khách, số CMND/Hộ chiếu, lịch trình, loại chỗ hay ngày đi, bạn phải hủy đặt chỗ hiện tại và phát hành đặt chỗ mới.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé tàu:

Cát Bà Island Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Cat Ba Island, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả. Tùy chọn này có sẵn cho đến 2 ngày trước khi khởi hành. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 25,000 VND trên mỗi vé nếu vé đã được gửi đi
- 50% trên mỗi vé + 25,000 VND trên mỗi vé nếu 2-8 ngày trước khi khởi hành
- Không hoàn trả nếu ít hơn 2 ngày trước khi khởi hành hoặc khởi hành vào ngày lễ