Greenlines Dp

Giới thiệu

Greenlines DP là công ty tàu cao tốc của Việt Nam chạy các tuyến tàu nối liền Hồ Chí Minh, Cần Giờ và Vũng Tàu.

Địch vụ tạm dừng
Hãng vận tải hành khách này đã tạm ngưng dịch vụ do đại dịch Covid-19.

Đánh giá

 Dựa trên 40 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Greenlines DP:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé tàu:

Greenlines DP Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Greenlines DP, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.

Để thay đổi thông tin tên hành khách, số CMND/Hộ chiếu, lịch trình, loại chỗ hay ngày đi, bạn phải hủy đặt chỗ hiện tại và phát hành đặt chỗ mới.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé tàu:

Greenlines DP Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Greenlines DP, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Greenlines DP. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 20% + 25,000 VND trên mỗi vé nếu 24 tiếng trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 24 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép hủy.