Tàu Cao Tốc Superdong

Giới thiệu

Tàu Cao Tốc Superdong là công ty tàu cao tốc của Việt Nam chạy các tuyến tàu nối liền Hà Tiên và Phu Quốc, Rạch Gia và Phu Quốc, Rạch Gia và các hòn đảo Nam Du, Hòn Sơn và Hòn Tre, Soc Trăng và quần đảo Côn Đảo, Phan Thiết và đảo Phú Quý.

Địch vụ tạm dừng
Hãng vận tải hành khách này đã tạm ngưng dịch vụ do đại dịch Covid-19.

Đánh giá

 Dựa trên 69 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Tàu Cao Tốc Superdong:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé tàu:

Tàu Cao Tốc Superdong Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Tàu Cao Tốc Superdong, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 48 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Tàu Cao Tốc Superdong. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

- 30% mỗi vé nếu 48 tiếng trước khi khởi hành.
- Không thay đổi nếu ít hơn 48 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé tàu:

Tàu Cao Tốc Superdong Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Tàu Cao Tốc Superdong, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 72 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Tàu Cao Tốc Superdong. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 30% + 25,000 VND trên mỗi vé nếu 72 tiếng trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 72 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép hủy.