ขาไป
Luang Prabang Vang Vieng
จ., 24/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก Luang Prabang ไป Vang Vieng วัน จันทร์, 24 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
C81


0ชม. 50น.
19:22
จ., 24/06

หลวงพระบาง
สถานีหลวงพระบาง
20:12
จ., 24/06

วังเวียง
สถานีวังเวียง
ยังไม่เปิดให้จอง

C91


0ชม. 52น.
12:52
จ., 24/06

หลวงพระบาง
สถานีหลวงพระบาง
13:44
จ., 24/06

วังเวียง
สถานีวังเวียง
ยังไม่เปิดให้จอง

C83


0ชม. 52น.
18:40
จ., 24/06

หลวงพระบาง
สถานีหลวงพระบาง
19:32
จ., 24/06

วังเวียง
สถานีวังเวียง
ยังไม่เปิดให้จอง

D87


0ชม. 49น.
14:49
จ., 24/06

หลวงพระบาง
สถานีหลวงพระบาง
15:38
จ., 24/06

วังเวียง
สถานีวังเวียง
ยังไม่เปิดให้จอง

K11


1ชม. 28น.
17:11
จ., 24/06

หลวงพระบาง
สถานีหลวงพระบาง
18:39
จ., 24/06

วังเวียง
สถานีวังเวียง
ยังไม่เปิดให้จอง

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.