ขาไป
กรุงเทพฯ ภูเก็ต
อา., 30/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต วัน อาทิตย์, 30 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
SL750


1ชม. 30น.
07:10
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
08:40
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,089 ฿

FD3001


1ชม. 25น.
06:20
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
07:45
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,452 ฿

VZ314


1ชม. 30น.
07:00
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
08:30
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,452 ฿

SL752


1ชม. 30น.
09:10
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
10:40
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,493 ฿

SL770


1ชม. 30น.
10:05
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
11:35
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,493 ฿

VZ300


1ชม. 30น.
08:20
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:50
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,568 ฿

DD530


1ชม. 25น.
19:15
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
20:40
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,644 ฿

DD522


1ชม. 25น.
09:30
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
10:55
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,649 ฿

VZ2304


1ชม. 30น.
18:15
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
19:45
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,805 ฿

VZ308


1ชม. 30น.
19:30
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
21:00
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,805 ฿

DD524


1ชม. 25น.
11:20
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
12:45
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,841 ฿

DD528


1ชม. 25น.
16:20
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
17:45
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,846 ฿

FD3013


1ชม. 20น.
20:35
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
21:55
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,881 ฿

FD3029


1ชม. 25น.
07:35
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
09:00
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,881 ฿

FD3037


1ชม. 25น.
09:45
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
11:10
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,881 ฿

FD3021


1ชม. 25น.
16:30
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
17:55
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,881 ฿

FD3027


1ชม. 25น.
17:50
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
19:15
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,881 ฿

FD3009


1ชม. 25น.
19:00
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
20:25
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,881 ฿

FD4124


1ชม. 35น.
07:55
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:30
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,926 ฿

SL756


1ชม. 25น.
12:50
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
14:15
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
1,977 ฿

FD3005


1ชม. 20น.
12:45
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
14:05
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,068 ฿

VZ316


1ชม. 30น.
21:45
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
23:15
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,042 ฿

VZ312


1ชม. 30น.
22:15
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
23:45
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,042 ฿

FD3025


1ชม. 30น.
11:05
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
12:35
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,068 ฿

FD3007


1ชม. 30น.
14:40
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
16:10
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,068 ฿

FD4112


1ชม. 30น.
20:15
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
21:45
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,163 ฿

FD3091


1ชม. 30น.
13:05
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
14:35
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,305 ฿

VZ304


1ชม. 30น.
10:20
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
11:50
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,315 ฿

VZ2300


1ชม. 30น.
13:25
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
14:55
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,315 ฿

VZ306


1ชม. 30น.
15:20
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
16:50
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,315 ฿

FD3017


1ชม. 35น.
15:20
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
DMK
16:55
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,642 ฿

TG225


1ชม. 19น.
22:40
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
23:59
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,823 ฿

TG211


1ชม. 30น.
19:10
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
20:40
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,823 ฿

FD4110


1ชม. 35น.
12:20
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
13:55
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
2,824 ฿

TG289


1ชม. 30น.
07:30
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:00
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
3,189 ฿

TG201


1ชม. 30น.
08:05
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:35
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
3,189 ฿

TG285


1ชม. 30น.
09:30
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
11:00
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
3,189 ฿

PG271


1ชม. 25น.
08:05
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:30
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
3,250 ฿

PG275


1ชม. 25น.
10:40
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
12:05
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
3,250 ฿

PG273


1ชม. 25น.
12:35
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
14:00
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
3,250 ฿

PG279


1ชม. 25น.
19:45
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
21:10
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
3,250 ฿

TG283


1ชม. 30น.
14:45
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
16:15
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
3,592 ฿

TG217


1ชม. 30น.
17:30
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
19:00
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
3,592 ฿

PG277


1ชม. 25น.
17:05
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
18:30
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
3,653 ฿

TG215


1ชม. 30น.
13:55
อา., 30/06

กรุงเทพฯ
BKK
15:25
อา., 30/06

ภูเก็ต
HKT
4,286 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.