ขาไป
กรุงเทพฯ ภูเก็ต
จ., 03/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต วัน จันทร์, 03 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
DD530


1ชม. 25น.
19:15
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
20:40
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,158 ฿

VZ314


1ชม. 30น.
07:00
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
08:30
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,153 ฿

VZ2308


1ชม. 30น.
19:00
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
20:30
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,153 ฿

VZ308


1ชม. 30น.
19:30
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
21:00
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,153 ฿

VZ316


1ชม. 30น.
21:45
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
23:15
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,153 ฿

VZ312


1ชม. 30น.
22:15
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
23:45
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,158 ฿

VZ2304


1ชม. 30น.
18:15
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
19:45
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,289 ฿

SL768


1ชม. 25น.
15:45
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
17:10
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,320 ฿

FD3013


1ชม. 20น.
20:35
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
21:55
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,355 ฿

FD4112


1ชม. 30น.
20:15
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
21:45
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,310 ฿

SL750


1ชม. 30น.
07:10
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
08:40
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,320 ฿

DD526


1ชม. 25น.
13:40
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
15:05
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,350 ฿

FD3021


1ชม. 25น.
16:30
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
17:55
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,355 ฿

FD3027


1ชม. 25น.
17:50
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
19:15
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,355 ฿

DD5340


1ชม. 25น.
18:50
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
20:15
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,355 ฿

FD3009


1ชม. 25น.
19:00
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
20:25
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,355 ฿

FD3017


1ชม. 35น.
15:20
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
16:55
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,355 ฿

VZ304


1ชม. 30น.
10:20
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
11:50
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,426 ฿

VZ2300


1ชม. 30น.
13:25
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
14:55
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,426 ฿

VZ306


1ชม. 30น.
15:20
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
16:50
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,426 ฿

FD4124


1ชม. 35น.
07:55
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:30
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,451 ฿

SL770


1ชม. 30น.
10:05
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
11:35
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,512 ฿

TG225


1ชม. 19น.
22:40
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
23:59
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,586 ฿

DD522


1ชม. 25น.
09:30
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
10:55
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,648 ฿

DD524


1ชม. 25น.
11:20
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
12:45
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,653 ฿

FD3005


1ชม. 20น.
12:45
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
14:05
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,785 ฿

FD3001


1ชม. 25น.
06:20
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
07:45
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,785 ฿

FD3029


1ชม. 25น.
07:35
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
09:00
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,785 ฿

SL756


1ชม. 25น.
12:50
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
14:15
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,805 ฿

FD3025


1ชม. 30น.
11:05
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
12:35
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,785 ฿

FD3091


1ชม. 30น.
13:05
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
14:35
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,785 ฿

FD3007


1ชม. 30น.
14:40
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
16:10
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,785 ฿

TG289


1ชม. 30น.
07:30
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:00
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,951 ฿

TG211


1ชม. 30น.
19:10
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
20:40
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
1,951 ฿

FD4110


1ชม. 35น.
12:20
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
13:55
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
2,108 ฿

TG217


1ชม. 30น.
17:30
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
19:00
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
2,538 ฿

TG201


1ชม. 30น.
08:05
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:35
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
2,866 ฿

TG285


1ชม. 30น.
09:30
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
11:00
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
2,866 ฿

FD3037


1ชม. 25น.
09:45
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
DMK
11:10
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
2,953 ฿

TG203


1ชม. 30น.
10:50
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
12:20
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
3,199 ฿

PG271


1ชม. 25น.
08:05
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:30
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
3,260 ฿

PG275


1ชม. 25น.
10:40
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
12:05
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
3,260 ฿

PG273


1ชม. 25น.
12:35
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
14:00
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
3,260 ฿

PG277


1ชม. 25น.
17:05
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
18:30
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
3,260 ฿

PG279


1ชม. 25น.
19:45
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
21:10
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
3,260 ฿

TG215


1ชม. 30น.
13:55
จ., 03/06

กรุงเทพฯ
BKK
15:25
จ., 03/06

ภูเก็ต
HKT
4,302 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.