ขาไป
กรุงเทพฯ ภูเก็ต
อา., 08/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต วัน อาทิตย์, 08 ตุลาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VZ306


1ชม. 25น.
16:15
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
17:40
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,027 ฿

VZ2304


1ชม. 25น.
18:15
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
19:40
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,027 ฿

VZ308


1ชม. 25น.
19:35
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
21:00
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,027 ฿

FD4112


1ชม. 20น.
06:35
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
07:55
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,149 ฿

FD4124


1ชม. 20น.
20:35
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
21:55
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,149 ฿

VZ312


1ชม. 25น.
20:30
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
21:55
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,144 ฿

VZ316


1ชม. 25น.
21:35
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
23:00
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,144 ฿

FD4110


1ชม. 25น.
07:30
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
08:55
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,255 ฿

VZ310


1ชม. 25น.
12:55
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
14:20
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,280 ฿

VZ2300


1ชม. 25น.
13:50
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
15:15
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,311 ฿

SL770


1ชม. 20น.
09:45
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
DMK
11:05
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,439 ฿

SL762


1ชม. 20น.
19:35
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
DMK
20:55
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,439 ฿

VZ314


1ชม. 25น.
07:00
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
08:25
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,432 ฿

SL750


1ชม. 25น.
07:20
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
DMK
08:45
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,439 ฿

TG201


1ชม. 25น.
08:00
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
09:25
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,524 ฿

VZ304


1ชม. 25น.
10:00
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
11:25
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,630 ฿

SL756


1ชม. 25น.
12:45
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
DMK
14:10
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
1,632 ฿

PG271


1ชม. 25น.
08:05
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
09:30
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,062 ฿

PG277


1ชม. 25น.
16:55
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
18:20
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,062 ฿

PG279


1ชม. 25น.
19:45
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
21:10
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,062 ฿

TG2211


1ชม. 30น.
19:10
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
20:40
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,179 ฿

PG275


1ชม. 25น.
10:40
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
12:05
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,274 ฿

WE217


1ชม. 30น.
17:30
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
19:00
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,288 ฿

TG2203


1ชม. 30น.
10:50
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
12:20
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,439 ฿

TG2215


1ชม. 30น.
13:55
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
15:25
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,439 ฿

TG2283


1ชม. 30น.
14:55
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
16:25
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,439 ฿

WE5201


1ชม. 25น.
08:00
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
09:25
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,482 ฿

WE215


1ชม. 30น.
13:55
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
15:25
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,482 ฿

WE283


1ชม. 30น.
14:55
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
16:25
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,482 ฿

WE211


1ชม. 30น.
19:10
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
20:40
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,521 ฿

WE203


1ชม. 30น.
10:50
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
12:20
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,792 ฿

PG273


1ชม. 25น.
12:35
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
14:00
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,967 ฿

WE285


1ชม. 30น.
09:30
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
11:00
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
2,947 ฿

WE289


1ชม. 30น.
07:30
อา., 08/10

กรุงเทพฯ
BKK
09:00
อา., 08/10

ภูเก็ต
HKT
3,994 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.