ขาไป
ฮานอย นิญบิ่ญ
อา., 01/11
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิญบิ่ญ วัน อาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SE1
22:15
อา., 01/11
00:22
จ., 02/11
2ชม. 07นาที
132 ฿
SE3
19:25
อา., 01/11
21:39
อา., 01/11
2ชม. 14นาที
120 ฿
SE7
06:00
อา., 01/11
08:14
อา., 01/11
2ชม. 14นาที
163 ฿
SE5
08:50
อา., 01/11
11:04
อา., 01/11
2ชม. 14นาที
163 ฿
06:00
อา., 01/11
08:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
07:00
อา., 01/11
09:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
08:00
อา., 01/11
10:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
09:00
อา., 01/11
11:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
10:00
อา., 01/11
12:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
11:00
อา., 01/11
13:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
12:00
อา., 01/11
14:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
13:00
อา., 01/11
15:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
14:00
อา., 01/11
16:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
15:00
อา., 01/11
17:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
16:00
อา., 01/11
18:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
17:00
อา., 01/11
19:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
18:00
อา., 01/11
20:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
19:00
อา., 01/11
21:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
20:00
อา., 01/11
22:00
อา., 01/11
2ชม. 00นาที
229 ฿
18:00
อา., 01/11
20:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
222 ฿
06:00
อา., 01/11
08:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
07:00
อา., 01/11
09:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
08:00
อา., 01/11
10:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
09:00
อา., 01/11
11:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
10:00
อา., 01/11
12:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
11:00
อา., 01/11
13:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
12:00
อา., 01/11
14:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
13:00
อา., 01/11
15:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
14:00
อา., 01/11
16:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
15:00
อา., 01/11
17:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
16:00
อา., 01/11
18:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
17:00
อา., 01/11
19:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
18:00
อา., 01/11
20:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
19:00
อา., 01/11
21:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
20:00
อา., 01/11
22:20
อา., 01/11
2ชม. 20นาที
270 ฿
06:00
อา., 01/11
08:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
07:00
อา., 01/11
09:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
08:00
อา., 01/11
10:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
09:00
อา., 01/11
11:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
10:00
อา., 01/11
12:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
11:00
อา., 01/11
13:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
12:00
อา., 01/11
14:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
13:00
อา., 01/11
15:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
14:00
อา., 01/11
16:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
15:00
อา., 01/11
17:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
16:00
อา., 01/11
18:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
17:00
อา., 01/11
19:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
18:00
อา., 01/11
20:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
19:00
อา., 01/11
21:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
20:00
อา., 01/11
22:30
อา., 01/11
2ชม. 30นาที
270 ฿
18:00
อา., 01/11
20:45
อา., 01/11
2ชม. 45นาที
222 ฿
06:00
อา., 01/11
08:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
07:00
อา., 01/11
09:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
08:00
อา., 01/11
10:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
09:00
อา., 01/11
11:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
10:00
อา., 01/11
12:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
11:00
อา., 01/11
13:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
12:00
อา., 01/11
14:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
13:00
อา., 01/11
15:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
14:00
อา., 01/11
16:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
15:00
อา., 01/11
17:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
16:00
อา., 01/11
18:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
17:00
อา., 01/11
19:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
18:00
อา., 01/11
20:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
19:00
อา., 01/11
21:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
20:00
อา., 01/11
22:40
อา., 01/11
2ชม. 40นาที
297 ฿
05:00
อา., 01/11
07:55
อา., 01/11
2ชม. 55นาที
431 ฿
08:00
อา., 01/11
10:55
อา., 01/11
2ชม. 55นาที
431 ฿
13:00
อา., 01/11
15:55
อา., 01/11
2ชม. 55นาที
431 ฿
16:00
อา., 01/11
18:55
อา., 01/11
2ชม. 55นาที
431 ฿
05:00
อา., 01/11
08:05
อา., 01/11
3ชม. 05นาที
431 ฿
08:00
อา., 01/11
11:05
อา., 01/11
3ชม. 05นาที
431 ฿
13:00
อา., 01/11
16:05
อา., 01/11
3ชม. 05นาที
431 ฿
16:00
อา., 01/11
19:05
อา., 01/11
3ชม. 05นาที
431 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.