ขาไป
ฮานอย นิญบิ่ญ
ศ., 23/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิญบิ่ญ วัน ศุกร์, 23 เมษายน 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SE3
19:25
ศ., 23/04
21:46
ศ., 23/04
2ชม. 21นาที
89,000 đ
06:00
ศ., 23/04
08:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
07:00
ศ., 23/04
09:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
08:00
ศ., 23/04
10:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
09:00
ศ., 23/04
11:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
10:00
ศ., 23/04
12:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
11:00
ศ., 23/04
13:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
12:00
ศ., 23/04
14:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
13:00
ศ., 23/04
15:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
14:00
ศ., 23/04
16:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
15:00
ศ., 23/04
17:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
16:00
ศ., 23/04
18:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
17:00
ศ., 23/04
19:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
18:00
ศ., 23/04
20:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
19:00
ศ., 23/04
21:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
20:00
ศ., 23/04
22:00
ศ., 23/04
2ชม. 00นาที
180,000 đ
SE7
06:00
ศ., 23/04
08:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
121,000 đ
SE5
15:20
ศ., 23/04
17:46
ศ., 23/04
2ชม. 26นาที
107,000 đ
18:00
ศ., 23/04
20:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
165,000 đ
06:00
ศ., 23/04
08:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
07:00
ศ., 23/04
09:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
08:00
ศ., 23/04
10:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
09:00
ศ., 23/04
11:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
10:00
ศ., 23/04
12:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
11:00
ศ., 23/04
13:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
12:00
ศ., 23/04
14:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
13:00
ศ., 23/04
15:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
14:00
ศ., 23/04
16:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
15:00
ศ., 23/04
17:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
16:00
ศ., 23/04
18:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
17:00
ศ., 23/04
19:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
18:00
ศ., 23/04
20:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
19:00
ศ., 23/04
21:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
20:00
ศ., 23/04
22:20
ศ., 23/04
2ชม. 20นาที
220,000 đ
18:00
ศ., 23/04
20:45
ศ., 23/04
2ชม. 45นาที
165,000 đ
06:00
ศ., 23/04
08:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
07:00
ศ., 23/04
09:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
08:00
ศ., 23/04
10:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
09:00
ศ., 23/04
11:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
10:00
ศ., 23/04
12:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
11:00
ศ., 23/04
13:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
12:00
ศ., 23/04
14:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
13:00
ศ., 23/04
15:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
14:00
ศ., 23/04
16:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
15:00
ศ., 23/04
17:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
16:00
ศ., 23/04
18:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
17:00
ศ., 23/04
19:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
18:00
ศ., 23/04
20:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
19:00
ศ., 23/04
21:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
20:00
ศ., 23/04
22:30
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
220,000 đ
06:00
ศ., 23/04
08:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
07:00
ศ., 23/04
09:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
08:00
ศ., 23/04
10:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
09:00
ศ., 23/04
11:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
10:00
ศ., 23/04
12:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
11:00
ศ., 23/04
13:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
12:00
ศ., 23/04
14:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
13:00
ศ., 23/04
15:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
14:00
ศ., 23/04
16:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
15:00
ศ., 23/04
17:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
16:00
ศ., 23/04
18:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
17:00
ศ., 23/04
19:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
18:00
ศ., 23/04
20:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
19:00
ศ., 23/04
21:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
20:00
ศ., 23/04
22:40
ศ., 23/04
2ชม. 40นาที
230,000 đ
05:00
ศ., 23/04
07:55
ศ., 23/04
2ชม. 55นาที
320,000 đ
08:00
ศ., 23/04
10:55
ศ., 23/04
2ชม. 55นาที
320,000 đ
13:00
ศ., 23/04
15:55
ศ., 23/04
2ชม. 55นาที
320,000 đ
16:00
ศ., 23/04
18:55
ศ., 23/04
2ชม. 55นาที
320,000 đ
05:00
ศ., 23/04
08:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
05:00
ศ., 23/04
08:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
05:00
ศ., 23/04
08:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
08:00
ศ., 23/04
11:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
08:00
ศ., 23/04
11:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
08:00
ศ., 23/04
11:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
13:00
ศ., 23/04
16:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
13:00
ศ., 23/04
16:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
13:00
ศ., 23/04
16:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
16:00
ศ., 23/04
19:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
16:00
ศ., 23/04
19:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
16:00
ศ., 23/04
19:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
320,000 đ
05:00
ศ., 23/04
08:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
370,000 đ
08:00
ศ., 23/04
11:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
370,000 đ
13:00
ศ., 23/04
16:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
370,000 đ
16:00
ศ., 23/04
19:05
ศ., 23/04
3ชม. 05นาที
370,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.