ขาไป
ฮานอย นิญบิ่ญ
จ., 28/09
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิญบิ่ญ วัน จันทร์, 28 กันยายน 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SE1
22:15
จ., 28/09
00:22
อ., 29/09
2ชม. 07นาที
119 ฿
SE3
19:25
จ., 28/09
21:39
จ., 28/09
2ชม. 14นาที
108 ฿
SE7
06:00
จ., 28/09
08:14
จ., 28/09
2ชม. 14นาที
136 ฿
SE5
08:50
จ., 28/09
11:04
จ., 28/09
2ชม. 14นาที
151 ฿
06:00
จ., 28/09
08:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
07:00
จ., 28/09
09:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
08:00
จ., 28/09
10:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
09:00
จ., 28/09
11:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
10:00
จ., 28/09
12:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
11:00
จ., 28/09
13:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
12:00
จ., 28/09
14:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
13:00
จ., 28/09
15:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
14:00
จ., 28/09
16:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
15:00
จ., 28/09
17:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
16:00
จ., 28/09
18:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
17:00
จ., 28/09
19:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
18:00
จ., 28/09
20:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
19:00
จ., 28/09
21:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
20:00
จ., 28/09
22:00
จ., 28/09
2ชม. 00นาที
230 ฿
18:00
จ., 28/09
20:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
223 ฿
06:00
จ., 28/09
08:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
07:00
จ., 28/09
09:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
08:00
จ., 28/09
10:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
09:00
จ., 28/09
11:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
10:00
จ., 28/09
12:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
11:00
จ., 28/09
13:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
12:00
จ., 28/09
14:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
13:00
จ., 28/09
15:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
14:00
จ., 28/09
16:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
15:00
จ., 28/09
17:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
16:00
จ., 28/09
18:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
17:00
จ., 28/09
19:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
18:00
จ., 28/09
20:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
19:00
จ., 28/09
21:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
20:00
จ., 28/09
22:20
จ., 28/09
2ชม. 20นาที
270 ฿
06:00
จ., 28/09
08:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
07:00
จ., 28/09
09:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
08:00
จ., 28/09
10:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
09:00
จ., 28/09
11:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
10:00
จ., 28/09
12:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
11:00
จ., 28/09
13:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
12:00
จ., 28/09
14:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
13:00
จ., 28/09
15:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
14:00
จ., 28/09
16:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
15:00
จ., 28/09
17:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
16:00
จ., 28/09
18:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
17:00
จ., 28/09
19:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
18:00
จ., 28/09
20:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
19:00
จ., 28/09
21:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
20:00
จ., 28/09
22:30
จ., 28/09
2ชม. 30นาที
270 ฿
18:00
จ., 28/09
20:45
จ., 28/09
2ชม. 45นาที
223 ฿
06:00
จ., 28/09
08:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
07:00
จ., 28/09
09:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
08:00
จ., 28/09
10:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
09:00
จ., 28/09
11:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
10:00
จ., 28/09
12:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
11:00
จ., 28/09
13:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
12:00
จ., 28/09
14:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
13:00
จ., 28/09
15:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
14:00
จ., 28/09
16:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
15:00
จ., 28/09
17:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
16:00
จ., 28/09
18:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
17:00
จ., 28/09
19:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
18:00
จ., 28/09
20:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
19:00
จ., 28/09
21:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
20:00
จ., 28/09
22:40
จ., 28/09
2ชม. 40นาที
297 ฿
05:00
จ., 28/09
07:55
จ., 28/09
2ชม. 55นาที
432 ฿
08:00
จ., 28/09
10:55
จ., 28/09
2ชม. 55นาที
432 ฿
13:00
จ., 28/09
15:55
จ., 28/09
2ชม. 55นาที
432 ฿
16:00
จ., 28/09
18:55
จ., 28/09
2ชม. 55นาที
432 ฿
05:00
จ., 28/09
08:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
05:00
จ., 28/09
08:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
05:00
จ., 28/09
08:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
05:00
จ., 28/09
08:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
08:00
จ., 28/09
11:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
08:00
จ., 28/09
11:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
08:00
จ., 28/09
11:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
08:00
จ., 28/09
11:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
13:00
จ., 28/09
16:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
13:00
จ., 28/09
16:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
13:00
จ., 28/09
16:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
13:00
จ., 28/09
16:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
16:00
จ., 28/09
19:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
16:00
จ., 28/09
19:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
16:00
จ., 28/09
19:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿
16:00
จ., 28/09
19:05
จ., 28/09
3ชม. 05นาที
432 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.