ขาไป
ฮานอย นิงห์ บิ่ง
ศ., 17/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิงห์ บิ่ง วัน ศุกร์, 17 กรกฎาคม 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SE1
22:15
ศ., 17/07
00:22
ส., 18/07
2ชม. 07นาที
123 ฿
SE19
20:00
ศ., 17/07
22:09
ศ., 17/07
2ชม. 09นาที
135 ฿
SE3
19:25
ศ., 17/07
21:39
ศ., 17/07
2ชม. 14นาที
122 ฿
SE5
08:50
ศ., 17/07
11:04
ศ., 17/07
2ชม. 14นาที
147 ฿
SE7
06:00
ศ., 17/07
08:14
ศ., 17/07
2ชม. 14นาที
154 ฿
SE9
14:25
ศ., 17/07
16:50
ศ., 17/07
2ชม. 25นาที
145 ฿
06:30
ศ., 17/07
08:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
07:30
ศ., 17/07
09:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
08:30
ศ., 17/07
10:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
09:30
ศ., 17/07
11:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
10:30
ศ., 17/07
12:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
11:30
ศ., 17/07
13:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
12:30
ศ., 17/07
14:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
13:30
ศ., 17/07
15:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
14:30
ศ., 17/07
16:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
15:30
ศ., 17/07
17:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
16:30
ศ., 17/07
18:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
17:30
ศ., 17/07
19:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
18:30
ศ., 17/07
20:30
ศ., 17/07
2ชม. 00นาที
297 ฿
18:00
ศ., 17/07
20:30
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
223 ฿
18:00
ศ., 17/07
20:45
ศ., 17/07
2ชม. 45นาที
223 ฿
06:30
ศ., 17/07
08:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
07:30
ศ., 17/07
09:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
08:30
ศ., 17/07
10:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
09:30
ศ., 17/07
11:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
10:30
ศ., 17/07
12:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
11:30
ศ., 17/07
13:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
12:30
ศ., 17/07
14:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
13:30
ศ., 17/07
15:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
14:30
ศ., 17/07
16:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
15:30
ศ., 17/07
17:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
16:30
ศ., 17/07
18:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
17:30
ศ., 17/07
19:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
18:30
ศ., 17/07
20:50
ศ., 17/07
2ชม. 20นาที
338 ฿
06:30
ศ., 17/07
09:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
07:30
ศ., 17/07
10:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
08:30
ศ., 17/07
11:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
09:30
ศ., 17/07
12:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
10:30
ศ., 17/07
13:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
11:30
ศ., 17/07
14:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
12:30
ศ., 17/07
15:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
13:30
ศ., 17/07
16:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
14:30
ศ., 17/07
17:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
15:30
ศ., 17/07
18:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
16:30
ศ., 17/07
19:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
17:30
ศ., 17/07
20:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
18:30
ศ., 17/07
21:00
ศ., 17/07
2ชม. 30นาที
338 ฿
06:30
ศ., 17/07
09:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
07:30
ศ., 17/07
10:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
08:30
ศ., 17/07
11:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
09:30
ศ., 17/07
12:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
10:30
ศ., 17/07
13:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
11:30
ศ., 17/07
14:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
12:30
ศ., 17/07
15:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
13:30
ศ., 17/07
16:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
14:30
ศ., 17/07
17:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
15:30
ศ., 17/07
18:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
16:30
ศ., 17/07
19:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
17:30
ศ., 17/07
20:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
18:30
ศ., 17/07
21:10
ศ., 17/07
2ชม. 40นาที
365 ฿
05:00
ศ., 17/07
07:55
ศ., 17/07
2ชม. 55นาที
568 ฿
07:30
ศ., 17/07
10:25
ศ., 17/07
2ชม. 55นาที
568 ฿
08:30
ศ., 17/07
11:25
ศ., 17/07
2ชม. 55นาที
568 ฿
12:30
ศ., 17/07
15:25
ศ., 17/07
2ชม. 55นาที
568 ฿
14:00
ศ., 17/07
16:55
ศ., 17/07
2ชม. 55นาที
568 ฿
16:00
ศ., 17/07
18:55
ศ., 17/07
2ชม. 55นาที
568 ฿
05:00
ศ., 17/07
08:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
05:00
ศ., 17/07
08:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
05:00
ศ., 17/07
08:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
05:00
ศ., 17/07
08:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
07:30
ศ., 17/07
10:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
07:30
ศ., 17/07
10:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
07:30
ศ., 17/07
10:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
07:30
ศ., 17/07
10:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
08:30
ศ., 17/07
11:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
08:30
ศ., 17/07
11:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
08:30
ศ., 17/07
11:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
08:30
ศ., 17/07
11:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
12:30
ศ., 17/07
15:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
12:30
ศ., 17/07
15:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
12:30
ศ., 17/07
15:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
12:30
ศ., 17/07
15:35
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
14:00
ศ., 17/07
17:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
14:00
ศ., 17/07
17:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
14:00
ศ., 17/07
17:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
14:00
ศ., 17/07
17:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
16:00
ศ., 17/07
19:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
16:00
ศ., 17/07
19:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
16:00
ศ., 17/07
19:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿
16:00
ศ., 17/07
19:05
ศ., 17/07
3ชม. 05นาที
568 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.