ขาไป
โฮจิมินห์ โกนด๋าว
พ., 29/03
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป โกนด๋าว วัน พุธ, 29 มีนาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
QH1047


0ชม. 55น.
05:50
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
06:45
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
1,888,000 đ

VN1891


1ชม. 05น.
05:20
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
06:25
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
2,780,000 đ

VN1885


1ชม. 00น.
16:25
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
17:25
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
3,055,000 đ

VN8059


1ชม. 10น.
06:50
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
08:00
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
3,055,000 đ

VN1893


1ชม. 10น.
07:55
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
09:05
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
3,055,000 đ

VN8055


1ชม. 10น.
08:10
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
09:20
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
3,055,000 đ

VN1895


1ชม. 10น.
09:15
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
10:25
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
3,055,000 đ

VN8057


1ชม. 10น.
11:10
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
12:20
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
3,055,000 đ

VN1859


1ชม. 10น.
12:20
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
13:30
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
3,055,000 đ

VN1897


1ชม. 10น.
12:40
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
13:50
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
3,055,000 đ

VN8067


1ชม. 15น.
09:45
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
11:00
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
3,055,000 đ

QH1041


0ชม. 55น.
06:30
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
07:25
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
5,649,000 đ

QH1043


0ชม. 55น.
10:25
พ., 29/03

โฮจิมินห์
SGN
11:20
พ., 29/03

โกนด๋าว
VCS
5,649,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.