ขาไป
โฮจิมินห์ ญาจาง
พ., 12/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ญาจาง วัน พุธ, 12 ตุลาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ602


1ชม. 10น.
08:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
SGN
09:40
พ., 12/10

ญาจาง
CXR
604,920 đ

VJ608


1ชม. 10น.
15:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
SGN
16:40
พ., 12/10

ญาจาง
CXR
604,920 đ

VJ610


1ชม. 10น.
18:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
SGN
19:10
พ., 12/10

ญาจาง
CXR
604,920 đ

VJ604


1ชม. 10น.
12:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
SGN
13:40
พ., 12/10

ญาจาง
CXR
658,920 đ

VN7342


1ชม. 15น.
09:45
พ., 12/10

โฮจิมินห์
SGN
11:00
พ., 12/10

ญาจาง
CXR
958,000 đ

VN1342


1ชม. 15น.
09:55
พ., 12/10

โฮจิมินห์
SGN
11:10
พ., 12/10

ญาจาง
CXR
958,000 đ

VN1346


1ชม. 15น.
16:45
พ., 12/10

โฮจิมินห์
SGN
18:00
พ., 12/10

ญาจาง
CXR
958,000 đ

VN7340


1ชม. 15น.
09:15
พ., 12/10

โฮจิมินห์
SGN
10:30
พ., 12/10

ญาจาง
CXR
1,077,000 đ

VN1344


1ชม. 15น.
13:05
พ., 12/10

โฮจิมินห์
SGN
14:20
พ., 12/10

ญาจาง
CXR
1,077,000 đ9ชม. 00น.
08:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
17:00
พ., 12/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
08:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Tay
17:00
พ., 12/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
10:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
19:30
พ., 12/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
12:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Tay
21:00
พ., 12/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
20:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Tay
05:00
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
20:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
05:30
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
21:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:00
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
21:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
06:30
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
22:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
07:00
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
22:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:00
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
22:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
07:30
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
23:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Tay
08:00
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
23:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
08:00
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
275,000 đ9ชม. 00น.
23:59
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Tay
08:59
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
275,000 đ10ชม. 00น.
07:15
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
17:15
พ., 12/10

ญาจาง
South
249,000 đ10ชม. 00น.
09:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
19:30
พ., 12/10

ญาจาง
South
249,000 đ10ชม. 00น.
12:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
22:30
พ., 12/10

ญาจาง
South
249,000 đ10ชม. 00น.
20:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
06:00
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
289,000 đ10ชม. 00น.
20:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
06:30
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
289,000 đ10ชม. 00น.
21:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
07:00
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
289,000 đ10ชม. 00น.
22:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
08:00
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
289,000 đ10ชม. 00น.
08:15
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
18:15
พ., 12/10

ญาจาง
South
349,000 đ10ชม. 00น.
11:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
21:00
พ., 12/10

ญาจาง
South
349,000 đ10ชม. 00น.
21:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
07:30
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
399,000 đ10ชม. 00น.
22:30
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
08:30
พฤ., 13/10

ญาจาง
South
399,000 đ

SE2


6ชม. 58น.
21:10
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Saigon
04:08
พฤ., 13/10

ญาจาง
Nha Trang
ยังไม่เปิดให้จอง

SE4


7ชม. 16น.
19:00
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Saigon
02:16
พฤ., 13/10

ญาจาง
Nha Trang
ยังไม่เปิดให้จอง

SNT2


9ชม. 45น.
19:40
พ., 12/10

โฮจิมินห์
Saigon
05:25
พฤ., 13/10

ญาจาง
Nha Trang
ยังไม่เปิดให้จอง

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.