ขาไป
เกาสฺยง ไถจง
พฤ., 05/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เกาสฺยง ไป ไถจง วัน พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
108
07:55
พฤ., 05/08
08:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
112
08:55
พฤ., 05/08
09:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
116
09:55
พฤ., 05/08
10:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
120
10:55
พฤ., 05/08
11:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
124
11:55
พฤ., 05/08
12:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
128
12:55
พฤ., 05/08
13:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
132
13:55
พฤ., 05/08
14:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
136
14:55
พฤ., 05/08
15:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
140
15:55
พฤ., 05/08
16:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
144
16:55
พฤ., 05/08
17:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
148
17:55
พฤ., 05/08
18:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
152
18:55
พฤ., 05/08
19:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
156
19:55
พฤ., 05/08
20:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
160
20:55
พฤ., 05/08
21:39
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 790
204
06:55
พฤ., 05/08
07:48
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 790
206
07:15
พฤ., 05/08
08:08
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 790
1210
08:15
พฤ., 05/08
09:08
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 790
242
16:15
พฤ., 05/08
17:08
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 790
294
22:10
พฤ., 05/08
23:03
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 790
1202
06:25
พฤ., 05/08
07:21
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 790
610
07:35
พฤ., 05/08
08:32
พฤ., 05/08
0ชม. 57นาที
NT$ 790
616
08:35
พฤ., 05/08
09:32
พฤ., 05/08
0ชม. 57นาที
NT$ 790
628
10:35
พฤ., 05/08
11:32
พฤ., 05/08
0ชม. 57นาที
NT$ 790
658
15:35
พฤ., 05/08
16:32
พฤ., 05/08
0ชม. 57นาที
NT$ 790
664
16:35
พฤ., 05/08
17:32
พฤ., 05/08
0ชม. 57นาที
NT$ 790
670
17:35
พฤ., 05/08
18:32
พฤ., 05/08
0ชม. 57นาที
NT$ 790
676
18:35
พฤ., 05/08
19:32
พฤ., 05/08
0ชม. 57นาที
NT$ 790
1602
06:40
พฤ., 05/08
07:40
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
606
07:00
พฤ., 05/08
08:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
612
08:00
พฤ., 05/08
09:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
618
09:00
พฤ., 05/08
10:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
624
10:00
พฤ., 05/08
11:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
630
11:00
พฤ., 05/08
12:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
636
12:00
พฤ., 05/08
13:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
642
13:00
พฤ., 05/08
14:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
648
14:00
พฤ., 05/08
15:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
654
15:00
พฤ., 05/08
16:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
660
16:00
พฤ., 05/08
17:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
666
17:00
พฤ., 05/08
18:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
672
18:00
พฤ., 05/08
19:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
678
19:00
พฤ., 05/08
20:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
684
20:00
พฤ., 05/08
21:00
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
690
21:05
พฤ., 05/08
22:05
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 790
696
21:55
พฤ., 05/08
22:59
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 790
598
22:55
พฤ., 05/08
23:59
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 790
300
05:50
พฤ., 05/08
06:56
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 790
1302
06:45
พฤ., 05/08
07:53
พฤ., 05/08
1ชม. 08นาที
NT$ 790
802
06:15
พฤ., 05/08
07:25
พฤ., 05/08
1ชม. 10นาที
NT$ 790
862
21:30
พฤ., 05/08
22:40
พฤ., 05/08
1ชม. 10นาที
NT$ 790
806
07:25
พฤ., 05/08
08:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
810
08:25
พฤ., 05/08
09:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
814
09:25
พฤ., 05/08
10:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
818
10:25
พฤ., 05/08
11:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
822
11:25
พฤ., 05/08
12:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
826
12:25
พฤ., 05/08
13:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
830
13:25
พฤ., 05/08
14:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
834
14:25
พฤ., 05/08
15:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
838
15:25
พฤ., 05/08
16:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
842
16:25
พฤ., 05/08
17:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
846
17:25
พฤ., 05/08
18:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
850
18:25
พฤ., 05/08
19:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
854
19:25
พฤ., 05/08
20:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790
858
20:25
พฤ., 05/08
21:36
พฤ., 05/08
1ชม. 11นาที
NT$ 790

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.