ขาไป
เกาสฺยง ไถหนาน
พฤ., 05/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เกาสฺยง ไป ไถหนาน วัน พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
204
06:55
พฤ., 05/08
07:07
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
300
05:50
พฤ., 05/08
06:03
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
1202
06:25
พฤ., 05/08
06:38
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
1602
06:40
พฤ., 05/08
06:53
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
606
07:00
พฤ., 05/08
07:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
206
07:15
พฤ., 05/08
07:28
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
610
07:35
พฤ., 05/08
07:48
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
612
08:00
พฤ., 05/08
08:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
1210
08:15
พฤ., 05/08
08:28
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
616
08:35
พฤ., 05/08
08:48
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
618
09:00
พฤ., 05/08
09:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
624
10:00
พฤ., 05/08
10:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
628
10:35
พฤ., 05/08
10:48
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
630
11:00
พฤ., 05/08
11:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
636
12:00
พฤ., 05/08
12:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
642
13:00
พฤ., 05/08
13:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
648
14:00
พฤ., 05/08
14:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
654
15:00
พฤ., 05/08
15:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
658
15:35
พฤ., 05/08
15:48
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
660
16:00
พฤ., 05/08
16:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
242
16:15
พฤ., 05/08
16:28
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
664
16:35
พฤ., 05/08
16:48
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
666
17:00
พฤ., 05/08
17:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
670
17:35
พฤ., 05/08
17:48
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
672
18:00
พฤ., 05/08
18:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
676
18:35
พฤ., 05/08
18:48
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
678
19:00
พฤ., 05/08
19:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
684
20:00
พฤ., 05/08
20:13
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
690
21:05
พฤ., 05/08
21:18
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
294
22:10
พฤ., 05/08
22:23
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
598
22:55
พฤ., 05/08
23:08
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
802
06:15
พฤ., 05/08
06:29
พฤ., 05/08
0ชม. 14นาที
NT$ 140
1302
06:45
พฤ., 05/08
06:59
พฤ., 05/08
0ชม. 14นาที
NT$ 140
862
21:30
พฤ., 05/08
21:44
พฤ., 05/08
0ชม. 14นาที
NT$ 140
806
07:25
พฤ., 05/08
07:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
810
08:25
พฤ., 05/08
08:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
814
09:25
พฤ., 05/08
09:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
818
10:25
พฤ., 05/08
10:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
822
11:25
พฤ., 05/08
11:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
826
12:25
พฤ., 05/08
12:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
830
13:25
พฤ., 05/08
13:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
834
14:25
พฤ., 05/08
14:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
838
15:25
พฤ., 05/08
15:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
842
16:25
พฤ., 05/08
16:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
846
17:25
พฤ., 05/08
17:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
850
18:25
พฤ., 05/08
18:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
854
19:25
พฤ., 05/08
19:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
858
20:25
พฤ., 05/08
20:41
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140
696
21:55
พฤ., 05/08
22:11
พฤ., 05/08
0ชม. 16นาที
NT$ 140

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.