ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง
อ., 04/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป ปีนัง วัน อังคาร, 04 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
AK6112


1ชม. 00น.
07:50
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
08:50
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
49.31 RM

OD2104


1ชม. 00น.
13:55
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:55
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
76.55 RM

AK6144


1ชม. 00น.
08:10
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:10
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
77.85 RM

AK6124


1ชม. 05น.
06:35
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
07:40
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
77.85 RM

OD2108


1ชม. 00น.
17:05
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:05
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
96.67 RM

OD2102


1ชม. 00น.
08:30
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:30
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
125.21 RM

AK6132


1ชม. 00น.
19:10
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
20:10
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
133.64 RM

AK6142


1ชม. 00น.
10:25
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:25
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
134.29 RM

AK6130


1ชม. 00น.
18:25
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:25
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
134.29 RM

AK6128


1ชม. 00น.
22:35
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
23:35
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
134.29 RM

AK6118


1ชม. 05น.
09:20
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:25
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
134.29 RM

AK6138


1ชม. 00น.
17:10
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:10
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
153.11 RM

FY1432


1ชม. 05น.
16:00
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
17:05
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
206.95 RM

FY1436


1ชม. 05น.
10:10
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
11:15
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
231.61 RM

FY1430


1ชม. 05น.
13:05
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
14:10
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
231.61 RM

FY1424


1ชม. 05น.
06:40
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
07:45
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
232.26 RM

FY1428


1ชม. 05น.
11:10
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
12:15
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
232.26 RM

FY1438


1ชม. 05น.
19:25
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
20:30
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
232.26 RM

FY1426


1ชม. 05น.
07:20
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
08:25
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
272.48 RM

FY1440


1ชม. 05น.
20:50
อ., 04/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
21:55
อ., 04/06

ปีนัง
PEN
272.48 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.