ขาไป
นาโงยะ โอซากะ
ส., 10/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก นาโงยะ ไป โอซากะ วัน เสาร์, 10 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


2ชม. 50น.
15:00
ส., 10/06

นาโงยะ
นาโงยะ
17:50
ส., 10/06

โอซากะ
โอซากะ
¥ 1,8002ชม. 50น.
12:20
ส., 10/06

นาโงยะ
นาโงยะ
15:10
ส., 10/06

โอซากะ
โอซากะ
¥ 2,0602ชม. 50น.
14:20
ส., 10/06

นาโงยะ
นาโงยะ
17:10
ส., 10/06

โอซากะ
โอซากะ
¥ 2,0602ชม. 50น.
16:15
ส., 10/06

นาโงยะ
นาโงยะ
19:05
ส., 10/06

โอซากะ
โอซากะ
¥ 2,0602ชม. 50น.
20:15
ส., 10/06

นาโงยะ
นาโงยะ
23:05
ส., 10/06

โอซากะ
โอซากะ
¥ 2,0602ชม. 50น.
18:10
ส., 10/06

นาโงยะ
นาโงยะ
21:00
ส., 10/06

โอซากะ
โอซากะ
¥ 2,2902ชม. 50น.
19:45
ส., 10/06

นาโงยะ
นาโงยะ
22:35
ส., 10/06

โอซากะ
โอซากะ
¥ 2,2902ชม. 50น.
11:10
ส., 10/06

นาโงยะ
นาโงยะ
14:00
ส., 10/06

โอซากะ
โอซากะ
¥ 2,440

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.