ขาไป
นาฮะ นาโงยะ
ส., 10/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก นาฮะ ไป นาโงยะ วัน เสาร์, 10 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NH308


1ชม. 55น.
17:55
ส., 10/12

นาฮะ
OKA
19:50
ส., 10/12

นาโงยะ
NGO
¥ 17,287

NH2520


2ชม. 00น.
12:05
ส., 10/12

นาฮะ
OKA
14:05
ส., 10/12

นาโงยะ
NGO
¥ 17,287

NH306


2ชม. 00น.
14:45
ส., 10/12

นาฮะ
OKA
16:45
ส., 10/12

นาโงยะ
NGO
¥ 17,287

NH304


1ชม. 55น.
11:55
ส., 10/12

นาฮะ
OKA
13:50
ส., 10/12

นาโงยะ
NGO
¥ 28,340

JL6230


2ชม. 00น.
11:15
ส., 10/12

นาฮะ
OKA
13:15
ส., 10/12

นาโงยะ
NGO
¥ 49,595

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.