ขาไป
โอซากะ ซัปโปโระ
พ., 08/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โอซากะ ไป ซัปโปโระ วัน พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
JL2505


1ชม. 50น.
15:20
พ., 08/02

โอซากะ
KIX
17:10
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 18,509

NH1719


1ชม. 50น.
19:10
พ., 08/02

โอซากะ
KIX
21:00
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 21,173

JL2009


1ชม. 45น.
15:25
พ., 08/02

โอซากะ
ITM
17:10
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 21,594

NH1713


1ชม. 50น.
13:40
พ., 08/02

โอซากะ
KIX
15:30
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 21,594

NH777


1ชม. 45น.
16:00
พ., 08/02

โอซากะ
ITM
17:45
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,800

JL2501


1ชม. 55น.
09:35
พ., 08/02

โอซากะ
KIX
11:30
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 29,306

NH1711


1ชม. 55น.
08:30
พ., 08/02

โอซากะ
KIX
10:25
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 33,512

NH771


1ชม. 45น.
08:30
พ., 08/02

โอซากะ
ITM
10:15
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 38,140

NH775


1ชม. 45น.
11:55
พ., 08/02

โอซากะ
ITM
13:40
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 38,140

NH983


1ชม. 45น.
13:50
พ., 08/02

โอซากะ
ITM
15:35
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 38,140

NH779


1ชม. 45น.
18:55
พ., 08/02

โอซากะ
ITM
20:40
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 38,140

NH773


1ชม. 50น.
09:55
พ., 08/02

โอซากะ
ITM
11:45
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 38,140

JL2005


1ชม. 40น.
11:30
พ., 08/02

โอซากะ
ITM
13:10
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 39,682

JL2019


1ชม. 45น.
18:40
พ., 08/02

โอซากะ
ITM
20:25
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 39,962

JL2001


1ชม. 50น.
08:00
พ., 08/02

โอซากะ
ITM
09:50
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 39,962

JL6153


1ชม. 55น.
15:00
พ., 08/02

โอซากะ
KIX
16:55
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 51,881

JL6151


2ชม. 00น.
11:00
พ., 08/02

โอซากะ
KIX
13:00
พ., 08/02

ซัปโปโระ
CTS
¥ 51,881

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.