ขาไป
พนมเปญ กำปอด
อา., 23/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก พนมเปญ ไป กำปอด วัน อาทิตย์, 23 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


2ชม. 00น.
05:00
อา., 23/06

พนมเปญ
Wat Phnom
07:00
อา., 23/06

กำปอด
Samaki Market
US$ 10.002ชม. 25น.
09:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
11:55
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.002ชม. 30น.
08:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Wat Phnom
11:00
อา., 23/06

กำปอด
Samaki Market
US$ 10.002ชม. 30น.
12:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Wat Phnom
15:00
อา., 23/06

กำปอด
Samaki Market
US$ 10.002ชม. 30น.
16:00
อา., 23/06

พนมเปญ
Wat Phnom
18:30
อา., 23/06

กำปอด
Samaki Market
US$ 10.003ชม. 00น.
06:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
09:30
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
06:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
09:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
07:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
10:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
07:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
10:30
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
08:00
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
11:00
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
08:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
11:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
08:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
11:30
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
09:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
12:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
10:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
13:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
10:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
13:30
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
11:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
14:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
11:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
14:30
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
12:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
15:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
12:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
15:30
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
13:00
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
16:00
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
13:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
16:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
13:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
16:30
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
14:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
17:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
14:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
17:30
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
15:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
18:30
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
15:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
18:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
16:30
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
19:30
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
16:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
19:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
17:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
20:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
17:45
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
20:45
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
18:30
อา., 23/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
21:30
อา., 23/06

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 9.003ชม. 00น.
19:45
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
22:45
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
10:00
อา., 23/06

พนมเปญ
Wat Phnom
13:00
อา., 23/06

กำปอด
Samaki Market
US$ 10.003ชม. 00น.
14:00
อา., 23/06

พนมเปญ
Wat Phnom
17:00
อา., 23/06

กำปอด
Samaki Market
US$ 10.003ชม. 00น.
18:00
อา., 23/06

พนมเปญ
Wat Phnom
21:00
อา., 23/06

กำปอด
Samaki Market
US$ 10.003ชม. 15น.
18:45
อา., 23/06

พนมเปญ
Toulkok South
22:00
อา., 23/06

กำปอด
Night Market
US$ 9.00

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.