ขาไป
พนมเปญ สีหนุวิลล์
ส., 10/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก พนมเปญ ไป สีหนุวิลล์ วัน เสาร์, 10 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


4ชม. 00น.
08:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Night Market
12:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Ouchheuteal
$ 16.005ชม. 00น.
01:30
ส., 10/12

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
06:30
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
สถานีขนส่งสีหนุวิลล์
$ 11.005ชม. 00น.
06:30
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
11:30
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phnom Thmei
$ 12.005ชม. 00น.
13:30
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
18:30
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phnom Thmei
$ 12.005ชม. 00น.
14:30
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
19:30
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phnom Thmei
$ 12.005ชม. 00น.
15:30
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
20:30
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phnom Thmei
$ 12.005ชม. 00น.
16:30
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
21:30
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phnom Thmei
$ 12.00

PP-SHV


5ชม. 40น.
07:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Phnom Penh
12:40
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Sihanoukville
$ 10.005ชม. 30น.
07:30
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
13:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phnom Thmei
$ 12.005ชม. 30น.
08:30
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
14:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phnom Thmei
$ 12.005ชม. 30น.
09:30
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
15:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phnom Thmei
$ 12.005ชม. 30น.
10:30
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
16:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phnom Thmei
$ 12.005ชม. 30น.
11:30
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
17:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phnom Thmei
$ 12.005ชม. 30น.
12:30
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
18:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phnom Thmei
$ 12.006ชม. 00น.
07:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Wat Phnom
13:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
07:00
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
13:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
08:00
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
14:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
08:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Wat Phnom
14:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
09:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Wat Phnom
15:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
09:00
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
15:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
10:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Wat Phnom
16:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
10:00
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
16:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
11:00
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
17:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
11:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Wat Phnom
17:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
12:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Wat Phnom
18:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
12:00
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
18:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
13:00
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
19:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
13:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Wat Phnom
19:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
14:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Wat Phnom
20:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
14:00
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
20:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
15:00
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
21:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
15:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Wat Phnom
21:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
16:00
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
22:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
16:00
ส., 10/12

พนมเปญ
Wat Phnom
22:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.006ชม. 00น.
17:00
ส., 10/12

พนมเปญ
วัดพนม
23:00
ส., 10/12

สีหนุวิลล์
Phum 2
$ 14.00

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.