ขาไป
เซ็นได ฟูกูโอกะ
ส., 10/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เซ็นได ไป ฟูกูโอกะ วัน เสาร์, 10 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
JL3538


2ชม. 15น.
16:10
ส., 10/12

เซ็นได
SDJ
18:25
ส., 10/12

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 17,880

NH3116


2ชม. 15น.
16:25
ส., 10/12

เซ็นได
SDJ
18:40
ส., 10/12

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 31,361

NH3118


2ชม. 15น.
18:40
ส., 10/12

เซ็นได
SDJ
20:55
ส., 10/12

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 31,361

NH3110


2ชม. 20น.
07:35
ส., 10/12

เซ็นได
SDJ
09:55
ส., 10/12

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 31,361

JL3530


2ชม. 15น.
11:05
ส., 10/12

เซ็นได
SDJ
13:20
ส., 10/12

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 43,990

NH3112


2ชม. 15น.
10:15
ส., 10/12

เซ็นได
SDJ
12:30
ส., 10/12

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 52,362

NH3114


2ชม. 15น.
14:35
ส., 10/12

เซ็นได
SDJ
16:50
ส., 10/12

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 52,362

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.