ขาไป
ไถจง ไถหนาน
พฤ., 05/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ไถจง ไป ไถหนาน วัน พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
205
08:40
พฤ., 05/08
09:18
พฤ., 05/08
0ชม. 38นาที
NT$ 650
1241
17:40
พฤ., 05/08
18:18
พฤ., 05/08
0ชม. 38นาที
NT$ 650
1245
18:40
พฤ., 05/08
19:18
พฤ., 05/08
0ชม. 38นาที
NT$ 650
249
19:40
พฤ., 05/08
20:18
พฤ., 05/08
0ชม. 38นาที
NT$ 650
295
23:07
พฤ., 05/08
23:48
พฤ., 05/08
0ชม. 41นาที
NT$ 650
613
09:25
พฤ., 05/08
10:07
พฤ., 05/08
0ชม. 42นาที
NT$ 650
619
10:25
พฤ., 05/08
11:07
พฤ., 05/08
0ชม. 42นาที
NT$ 650
625
11:25
พฤ., 05/08
12:07
พฤ., 05/08
0ชม. 42นาที
NT$ 650
661
17:25
พฤ., 05/08
18:07
พฤ., 05/08
0ชม. 42นาที
NT$ 650
667
18:25
พฤ., 05/08
19:07
พฤ., 05/08
0ชม. 42นาที
NT$ 650
673
19:25
พฤ., 05/08
20:07
พฤ., 05/08
0ชม. 42นาที
NT$ 650
1679
20:25
พฤ., 05/08
21:07
พฤ., 05/08
0ชม. 42นาที
NT$ 650
203
07:20
พฤ., 05/08
08:03
พฤ., 05/08
0ชม. 43นาที
NT$ 650
603
07:53
พฤ., 05/08
08:38
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
609
08:48
พฤ., 05/08
09:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
615
09:48
พฤ., 05/08
10:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
621
10:48
พฤ., 05/08
11:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
627
11:48
พฤ., 05/08
12:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
633
12:48
พฤ., 05/08
13:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
639
13:48
พฤ., 05/08
14:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
645
14:48
พฤ., 05/08
15:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
651
15:48
พฤ., 05/08
16:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
657
16:48
พฤ., 05/08
17:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
663
17:48
พฤ., 05/08
18:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
669
18:48
พฤ., 05/08
19:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
675
19:48
พฤ., 05/08
20:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
681
20:48
พฤ., 05/08
21:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
687
21:48
พฤ., 05/08
22:33
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
693
22:43
พฤ., 05/08
23:28
พฤ., 05/08
0ชม. 45นาที
NT$ 650
583
06:25
พฤ., 05/08
07:17
พฤ., 05/08
0ชม. 52นาที
NT$ 650
333
22:49
พฤ., 05/08
23:42
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 650
1307
09:54
พฤ., 05/08
10:48
พฤ., 05/08
0ชม. 54นาที
NT$ 650
1321
16:54
พฤ., 05/08
17:48
พฤ., 05/08
0ชม. 54นาที
NT$ 650
803
07:32
พฤ., 05/08
08:28
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
805
08:17
พฤ., 05/08
09:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
809
09:17
พฤ., 05/08
10:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
813
10:17
พฤ., 05/08
11:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
817
11:17
พฤ., 05/08
12:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
821
12:17
พฤ., 05/08
13:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
825
13:17
พฤ., 05/08
14:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
829
14:17
พฤ., 05/08
15:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
833
15:17
พฤ., 05/08
16:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
837
16:17
พฤ., 05/08
17:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
841
17:17
พฤ., 05/08
18:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
845
18:17
พฤ., 05/08
19:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
849
19:17
พฤ., 05/08
20:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
853
20:17
พฤ., 05/08
21:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
857
21:17
พฤ., 05/08
22:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
861
22:17
พฤ., 05/08
23:13
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.