ขาไป
ไถหนาน เกาสฺยง
พฤ., 05/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ไถหนาน ไป เกาสฺยง วัน พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
861
23:48
พฤ., 05/08
23:59
พฤ., 05/08
0ชม. 11นาที
NT$ 140
203
08:03
พฤ., 05/08
08:15
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
803
08:28
พฤ., 05/08
08:40
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
603
08:38
พฤ., 05/08
08:50
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
805
09:13
พฤ., 05/08
09:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
205
09:18
พฤ., 05/08
09:30
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
609
09:33
พฤ., 05/08
09:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
809
10:13
พฤ., 05/08
10:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
615
10:33
พฤ., 05/08
10:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
1307
10:48
พฤ., 05/08
11:00
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
813
11:13
พฤ., 05/08
11:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
621
11:33
พฤ., 05/08
11:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
817
12:13
พฤ., 05/08
12:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
627
12:33
พฤ., 05/08
12:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
821
13:13
พฤ., 05/08
13:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
633
13:33
พฤ., 05/08
13:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
825
14:13
พฤ., 05/08
14:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
639
14:33
พฤ., 05/08
14:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
829
15:13
พฤ., 05/08
15:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
645
15:33
พฤ., 05/08
15:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
833
16:13
พฤ., 05/08
16:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
651
16:33
พฤ., 05/08
16:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
837
17:13
พฤ., 05/08
17:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
657
17:33
พฤ., 05/08
17:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
1321
17:48
พฤ., 05/08
18:00
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
841
18:13
พฤ., 05/08
18:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
663
18:18
พฤ., 05/08
18:30
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
149
19:33
พฤ., 05/08
19:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
669
20:13
พฤ., 05/08
20:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
153
20:18
พฤ., 05/08
20:30
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
673
20:33
พฤ., 05/08
20:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
675
21:13
พฤ., 05/08
21:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
1679
21:18
พฤ., 05/08
21:30
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
853
21:33
พฤ., 05/08
21:45
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
157
22:13
พฤ., 05/08
22:25
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
857
22:18
พฤ., 05/08
22:30
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
687
23:28
พฤ., 05/08
23:40
พฤ., 05/08
0ชม. 12นาที
NT$ 140
583
07:17
พฤ., 05/08
07:30
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
613
10:07
พฤ., 05/08
10:20
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
619
11:07
พฤ., 05/08
11:20
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
625
12:07
พฤ., 05/08
12:20
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
661
18:07
พฤ., 05/08
18:20
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
845
19:07
พฤ., 05/08
19:20
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
1245
20:07
พฤ., 05/08
20:20
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
249
21:07
พฤ., 05/08
21:20
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140
161
23:07
พฤ., 05/08
23:20
พฤ., 05/08
0ชม. 13นาที
NT$ 140

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.