ขาไป
ไถหนาน ไถจง
พฤ., 05/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ไถหนาน ไป ไถจง วัน พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
206
07:28
พฤ., 05/08
08:08
พฤ., 05/08
0ชม. 40นาที
NT$ 650
1210
08:28
พฤ., 05/08
09:08
พฤ., 05/08
0ชม. 40นาที
NT$ 650
242
16:28
พฤ., 05/08
17:08
พฤ., 05/08
0ชม. 40นาที
NT$ 650
294
22:23
พฤ., 05/08
23:03
พฤ., 05/08
0ชม. 40นาที
NT$ 650
204
07:07
พฤ., 05/08
07:48
พฤ., 05/08
0ชม. 41นาที
NT$ 650
1202
06:38
พฤ., 05/08
07:21
พฤ., 05/08
0ชม. 43นาที
NT$ 650
610
07:48
พฤ., 05/08
08:32
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 650
616
08:48
พฤ., 05/08
09:32
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 650
628
10:48
พฤ., 05/08
11:32
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 650
658
15:48
พฤ., 05/08
16:32
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 650
664
16:48
พฤ., 05/08
17:32
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 650
670
17:48
พฤ., 05/08
18:32
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 650
676
18:48
พฤ., 05/08
19:32
พฤ., 05/08
0ชม. 44นาที
NT$ 650
1602
06:53
พฤ., 05/08
07:40
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
606
07:13
พฤ., 05/08
08:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
612
08:13
พฤ., 05/08
09:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
618
09:13
พฤ., 05/08
10:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
624
10:13
พฤ., 05/08
11:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
630
11:13
พฤ., 05/08
12:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
636
12:13
พฤ., 05/08
13:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
642
13:13
พฤ., 05/08
14:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
648
14:13
พฤ., 05/08
15:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
654
15:13
พฤ., 05/08
16:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
660
16:13
พฤ., 05/08
17:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
666
17:13
พฤ., 05/08
18:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
672
18:13
พฤ., 05/08
19:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
678
19:13
พฤ., 05/08
20:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
684
20:13
พฤ., 05/08
21:00
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
690
21:18
พฤ., 05/08
22:05
พฤ., 05/08
0ชม. 47นาที
NT$ 650
696
22:11
พฤ., 05/08
22:59
พฤ., 05/08
0ชม. 48นาที
NT$ 650
598
23:08
พฤ., 05/08
23:59
พฤ., 05/08
0ชม. 51นาที
NT$ 650
300
06:03
พฤ., 05/08
06:56
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 650
1302
06:59
พฤ., 05/08
07:53
พฤ., 05/08
0ชม. 54นาที
NT$ 650
806
07:41
พฤ., 05/08
08:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
810
08:41
พฤ., 05/08
09:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
814
09:41
พฤ., 05/08
10:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
818
10:41
พฤ., 05/08
11:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
822
11:41
พฤ., 05/08
12:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
826
12:41
พฤ., 05/08
13:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
830
13:41
พฤ., 05/08
14:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
834
14:41
พฤ., 05/08
15:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
838
15:41
พฤ., 05/08
16:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
842
16:41
พฤ., 05/08
17:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
846
17:41
พฤ., 05/08
18:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
850
18:41
พฤ., 05/08
19:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
854
19:41
พฤ., 05/08
20:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
858
20:41
พฤ., 05/08
21:36
พฤ., 05/08
0ชม. 55นาที
NT$ 650
802
06:29
พฤ., 05/08
07:25
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650
862
21:44
พฤ., 05/08
22:40
พฤ., 05/08
0ชม. 56นาที
NT$ 650

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.