ขาไป
ไถหนาน ไทเป
พฤ., 05/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ไถหนาน ไป ไทเป วัน พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
1202
06:38
พฤ., 05/08
08:07
พฤ., 05/08
1ชม. 29นาที
NT$ 1,350
206
07:28
พฤ., 05/08
08:57
พฤ., 05/08
1ชม. 29นาที
NT$ 1,350
1210
08:28
พฤ., 05/08
09:57
พฤ., 05/08
1ชม. 29นาที
NT$ 1,350
242
16:28
พฤ., 05/08
17:57
พฤ., 05/08
1ชม. 29นาที
NT$ 1,350
294
22:23
พฤ., 05/08
23:52
พฤ., 05/08
1ชม. 29นาที
NT$ 1,350
204
07:07
พฤ., 05/08
08:37
พฤ., 05/08
1ชม. 30นาที
NT$ 1,350
300
06:03
พฤ., 05/08
07:47
พฤ., 05/08
1ชม. 44นาที
NT$ 1,350
1302
06:59
พฤ., 05/08
08:47
พฤ., 05/08
1ชม. 48นาที
NT$ 1,350
610
07:48
พฤ., 05/08
09:36
พฤ., 05/08
1ชม. 48นาที
NT$ 1,350
616
08:48
พฤ., 05/08
10:36
พฤ., 05/08
1ชม. 48นาที
NT$ 1,350
628
10:48
พฤ., 05/08
12:36
พฤ., 05/08
1ชม. 48นาที
NT$ 1,350
658
15:48
พฤ., 05/08
17:36
พฤ., 05/08
1ชม. 48นาที
NT$ 1,350
664
16:48
พฤ., 05/08
18:36
พฤ., 05/08
1ชม. 48นาที
NT$ 1,350
670
17:48
พฤ., 05/08
19:36
พฤ., 05/08
1ชม. 48นาที
NT$ 1,350
676
18:48
พฤ., 05/08
20:36
พฤ., 05/08
1ชม. 48นาที
NT$ 1,350
696
22:11
พฤ., 05/08
23:59
พฤ., 05/08
1ชม. 48นาที
NT$ 1,350
1602
06:53
พฤ., 05/08
08:42
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
606
07:13
พฤ., 05/08
09:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
612
08:13
พฤ., 05/08
10:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
618
09:13
พฤ., 05/08
11:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
624
10:13
พฤ., 05/08
12:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
630
11:13
พฤ., 05/08
13:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
636
12:13
พฤ., 05/08
14:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
642
13:13
พฤ., 05/08
15:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
648
14:13
พฤ., 05/08
16:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
654
15:13
พฤ., 05/08
17:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
660
16:13
พฤ., 05/08
18:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
666
17:13
พฤ., 05/08
19:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
672
18:13
พฤ., 05/08
20:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
678
19:13
พฤ., 05/08
21:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
684
20:13
พฤ., 05/08
22:02
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
690
21:18
พฤ., 05/08
23:07
พฤ., 05/08
1ชม. 49นาที
NT$ 1,350
806
07:41
พฤ., 05/08
09:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
810
08:41
พฤ., 05/08
10:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
814
09:41
พฤ., 05/08
11:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
818
10:41
พฤ., 05/08
12:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
822
11:41
พฤ., 05/08
13:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
826
12:41
พฤ., 05/08
14:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
830
13:41
พฤ., 05/08
15:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
834
14:41
พฤ., 05/08
16:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
838
15:41
พฤ., 05/08
17:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
842
16:41
พฤ., 05/08
18:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
846
17:41
พฤ., 05/08
19:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
850
18:41
พฤ., 05/08
20:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
854
19:41
พฤ., 05/08
21:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
858
20:41
พฤ., 05/08
22:42
พฤ., 05/08
2ชม. 01นาที
NT$ 1,350
802
06:29
พฤ., 05/08
08:32
พฤ., 05/08
2ชม. 03นาที
NT$ 1,350
862
21:44
พฤ., 05/08
23:47
พฤ., 05/08
2ชม. 03นาที
NT$ 1,350

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.