ขาไป
ไทเป ไถจง
พฤ., 05/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ไทเป ไป ไถจง วัน พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
109
07:31
พฤ., 05/08
08:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
205
07:51
พฤ., 05/08
08:40
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
113
08:31
พฤ., 05/08
09:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
117
09:31
พฤ., 05/08
10:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
121
10:31
พฤ., 05/08
11:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
125
11:31
พฤ., 05/08
12:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
129
12:31
พฤ., 05/08
13:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
133
13:31
พฤ., 05/08
14:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
137
14:31
พฤ., 05/08
15:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
141
15:31
พฤ., 05/08
16:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
145
16:31
พฤ., 05/08
17:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
149
17:31
พฤ., 05/08
18:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
1245
17:51
พฤ., 05/08
18:40
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
153
18:31
พฤ., 05/08
19:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
249
18:51
พฤ., 05/08
19:40
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
157
19:31
พฤ., 05/08
20:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
161
20:31
พฤ., 05/08
21:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
165
21:31
พฤ., 05/08
22:20
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
203
06:30
พฤ., 05/08
07:20
พฤ., 05/08
0ชม. 50นาที
NT$ 700
295
22:16
พฤ., 05/08
23:07
พฤ., 05/08
0ชม. 51นาที
NT$ 700
1307
09:01
พฤ., 05/08
09:54
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
1321
16:01
พฤ., 05/08
16:54
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
333
21:56
พฤ., 05/08
22:49
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
567
23:00
พฤ., 05/08
23:59
พฤ., 05/08
0ชม. 59นาที
NT$ 700
603
06:51
พฤ., 05/08
07:53
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
609
07:46
พฤ., 05/08
08:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
615
08:46
พฤ., 05/08
09:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
621
09:46
พฤ., 05/08
10:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
627
10:46
พฤ., 05/08
11:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
633
11:46
พฤ., 05/08
12:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
639
12:46
พฤ., 05/08
13:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
645
13:46
พฤ., 05/08
14:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
651
14:46
พฤ., 05/08
15:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
657
15:46
พฤ., 05/08
16:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
663
16:46
พฤ., 05/08
17:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
669
17:46
พฤ., 05/08
18:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
675
18:46
พฤ., 05/08
19:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
681
19:46
พฤ., 05/08
20:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
687
20:46
พฤ., 05/08
21:48
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
693
21:41
พฤ., 05/08
22:43
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
565
22:26
พฤ., 05/08
23:29
พฤ., 05/08
1ชม. 03นาที
NT$ 700
613
08:21
พฤ., 05/08
09:25
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
619
09:21
พฤ., 05/08
10:25
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
625
10:21
พฤ., 05/08
11:25
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
661
16:21
พฤ., 05/08
17:25
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
667
17:21
พฤ., 05/08
18:25
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
673
18:21
พฤ., 05/08
19:25
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
1679
19:21
พฤ., 05/08
20:25
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
803
06:26
พฤ., 05/08
07:32
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
805
07:11
พฤ., 05/08
08:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
1505
07:36
พฤ., 05/08
08:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
809
08:11
พฤ., 05/08
09:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
1509
08:36
พฤ., 05/08
09:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
813
09:11
พฤ., 05/08
10:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
817
10:11
พฤ., 05/08
11:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
821
11:11
พฤ., 05/08
12:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
825
12:11
พฤ., 05/08
13:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
829
13:11
พฤ., 05/08
14:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
833
14:11
พฤ., 05/08
15:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
837
15:11
พฤ., 05/08
16:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
841
16:11
พฤ., 05/08
17:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
845
17:11
พฤ., 05/08
18:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
849
18:11
พฤ., 05/08
19:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
853
19:11
พฤ., 05/08
20:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
857
20:11
พฤ., 05/08
21:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
861
21:11
พฤ., 05/08
22:17
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.