ขาไป
โตเกียว คาโงชิมะ
ส., 10/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป คาโงชิมะ วัน เสาร์, 10 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
JL653


2ชม. 00น.
18:05
ส., 10/12

โตเกียว
HND
20:05
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 9,919

JL655


2ชม. 00น.
19:15
ส., 10/12

โตเกียว
HND
21:15
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 9,919

JL651


2ชม. 00น.
16:00
ส., 10/12

โตเกียว
HND
18:00
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 10,344

JL649


1ชม. 55น.
13:45
ส., 10/12

โตเกียว
HND
15:40
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 11,903

JL647


2ชม. 00น.
11:45
ส., 10/12

โตเกียว
HND
13:45
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 12,753

NH629


2ชม. 00น.
19:10
ส., 10/12

โตเกียว
HND
21:10
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 13,036

NH2479


2ชม. 05น.
17:55
ส., 10/12

โตเกียว
HND
20:00
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 13,036

NH2477


2ชม. 00น.
15:25
ส., 10/12

โตเกียว
HND
17:25
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 13,461

NH627


2ชม. 00น.
16:40
ส., 10/12

โตเกียว
HND
18:40
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 13,461

NH625


2ชม. 00น.
14:10
ส., 10/12

โตเกียว
HND
16:10
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 15,020

NH2475


2ชม. 05น.
13:00
ส., 10/12

โตเกียว
HND
15:05
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 15,020

JL641


2ชม. 00น.
06:25
ส., 10/12

โตเกียว
HND
08:25
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 15,162

NH619


2ชม. 00น.
06:40
ส., 10/12

โตเกียว
HND
08:40
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 15,445

NH623


2ชม. 00น.
11:45
ส., 10/12

โตเกียว
HND
13:45
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 15,870

JL643


1ชม. 55น.
07:55
ส., 10/12

โตเกียว
HND
09:50
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 17,146

JL645


2ชม. 00น.
10:00
ส., 10/12

โตเกียว
HND
12:00
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 17,146

NH621


2ชม. 00น.
09:10
ส., 10/12

โตเกียว
HND
11:10
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 17,429

NH2471


2ชม. 00น.
07:25
ส., 10/12

โตเกียว
HND
09:25
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 17,996

JL6085


2ชม. 15น.
12:45
ส., 10/12

โตเกียว
NRT
15:00
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 50,161

JL6087


2ชม. 20น.
16:50
ส., 10/12

โตเกียว
NRT
19:10
ส., 10/12

คาโงชิมะ
KOJ
¥ 50,161

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.