ขาไป
โตเกียว เกียวโต
ส., 01/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป เกียวโต วัน เสาร์, 01 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NOZOMI 99


2ชม. 02น.
06:00
ส., 01/06

โตเกียว
ชินางาวะ
08:02
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 265


2ชม. 07น.
21:24
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
23:31
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 483


2ชม. 08น.
21:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
23:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 287


2ชม. 09น.
06:24
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
08:33
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 201


2ชม. 09น.
06:42
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
08:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 481


2ชม. 10น.
20:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:58
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 205


2ชม. 11น.
07:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 209


2ชม. 11น.
08:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 217


2ชม. 11น.
09:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 223


2ชม. 11น.
10:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 345


2ชม. 11น.
11:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 377


2ชม. 11น.
13:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 393


2ชม. 11น.
14:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 409


2ชม. 11น.
15:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 179


2ชม. 11น.
16:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 431


2ชม. 11น.
17:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 435


2ชม. 11น.
17:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 187


2ชม. 11น.
17:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 447


2ชม. 11น.
18:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 195


2ชม. 11น.
18:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 457


2ชม. 11น.
19:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 455


2ชม. 11น.
19:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 459


2ชม. 11น.
19:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 485


2ชม. 11น.
21:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
23:20
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 203


2ชม. 12น.
07:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 207


2ชม. 12น.
07:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 211


2ชม. 12น.
08:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 219


2ชม. 12น.
09:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 333


2ชม. 12น.
10:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 349


2ชม. 12น.
11:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 365


2ชม. 12น.
12:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 381


2ชม. 12น.
13:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 397


2ชม. 12น.
14:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 173


2ชม. 12น.
15:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 181


2ชม. 12น.
16:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 189


2ชม. 12น.
17:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 441


2ชม. 12น.
18:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 445


2ชม. 12น.
18:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 453


2ชม. 12น.
18:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 463


2ชม. 12น.
19:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:45
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 477


2ชม. 12น.
20:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:42
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 479


2ชม. 12น.
20:57
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
23:09
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 471


2ชม. 13น.
20:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:16
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 467


2ชม. 13น.
20:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:16
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 473


2ชม. 13น.
20:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:52
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 475


2ชม. 13น.
20:42
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:55
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 299


2ชม. 15น.
07:42
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:57
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 311


2ชม. 15น.
08:42
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:57
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 213


2ชม. 15น.
09:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:15
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 321


2ชม. 15น.
09:42
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:57
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 221


2ชม. 15น.
10:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:15
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 335


2ชม. 15น.
10:51
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:06
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 225


2ชม. 15น.
11:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:15
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 351


2ชม. 15น.
11:51
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:06
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 227


2ชม. 15น.
12:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:15
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 361


2ชม. 15น.
12:24
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:39
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 229


2ชม. 15น.
13:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:15
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 231


2ชม. 15น.
14:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:15
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 233


2ชม. 15น.
15:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:15
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 175


2ชม. 15น.
15:42
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:57
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 237


2ชม. 15น.
16:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:15
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 427


2ชม. 15น.
16:54
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:09
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 185


2ชม. 15น.
17:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:15
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 191


2ชม. 15น.
17:42
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:57
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 437


2ชม. 15น.
17:51
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:06
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 443


2ชม. 15น.
17:54
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:09
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 439


2ชม. 15น.
17:54
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:09
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 193


2ชม. 15น.
18:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:15
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 449


2ชม. 15น.
18:24
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:39
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 197


2ชม. 15น.
18:42
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:57
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 451


2ชม. 15น.
18:54
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:09
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 461


2ชม. 15น.
19:24
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:39
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 469


2ชม. 15น.
19:54
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:09
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 465


2ชม. 15น.
19:54
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:09
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 501


2ชม. 34น.
07:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:37
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 503


2ชม. 34น.
08:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:37
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 505


2ชม. 34น.
09:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:37
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 507


2ชม. 34น.
10:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:37
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 509


2ชม. 34น.
11:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:37
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 511


2ชม. 34น.
12:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:37
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 513


2ชม. 34น.
13:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:37
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 515


2ชม. 34น.
14:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:37
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 517


2ชม. 34น.
15:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:37
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 519


2ชม. 34น.
16:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:37
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 521


2ชม. 34น.
17:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:37
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 661


2ชม. 34น.
19:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:04
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 633


2ชม. 39น.
07:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 635


2ชม. 39น.
08:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 637


2ชม. 39น.
09:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 639


2ชม. 39น.
10:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 641


2ชม. 39น.
11:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 643


2ชม. 39น.
12:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 645


2ชม. 39น.
13:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 647


2ชม. 39น.
14:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 649


2ชม. 39น.
15:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 651


2ชม. 39น.
16:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 653


2ชม. 39น.
17:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 657


2ชม. 39น.
18:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 659


2ชม. 46น.
19:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:49
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 631


2ชม. 48น.
06:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:09
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 663


2ชม. 49น.
20:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
23:01
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 655


2ชม. 51น.
18:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:54
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 263


2ชม. 07น.
21:24
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
23:31
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 1


2ชม. 08น.
06:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
08:08
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 487


2ชม. 08น.
21:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
23:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 101


2ชม. 09น.
06:06
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
08:15
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 3


2ชม. 09น.
06:15
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
08:24
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 103


2ชม. 09น.
06:24
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
08:33
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 105


2ชม. 09น.
06:42
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
08:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 289


2ชม. 09น.
06:45
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
08:54
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 95


2ชม. 09น.
20:54
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
23:03
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 7


2ชม. 10น.
06:51
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:01
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 91


2ชม. 10น.
20:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:31
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 93


2ชม. 10น.
20:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:49
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 261


2ชม. 10น.
21:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
23:22
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 9


2ชม. 11น.
07:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 295


2ชม. 11น.
07:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 109


2ชม. 11น.
07:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 15


2ชม. 11น.
08:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 307


2ชม. 11น.
08:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 115


2ชม. 11น.
08:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 19


2ชม. 11น.
09:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 317


2ชม. 11น.
09:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 123


2ชม. 11น.
09:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 23


2ชม. 11น.
10:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 329


2ชม. 11น.
10:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 131


2ชม. 11น.
10:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 27


2ชม. 11น.
11:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 343


2ชม. 11น.
11:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 139


2ชม. 11น.
11:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 31


2ชม. 11น.
12:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 359


2ชม. 11น.
12:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 147


2ชม. 11น.
12:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 35


2ชม. 11น.
13:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 375


2ชม. 11น.
13:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 155


2ชม. 11น.
13:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 39


2ชม. 11น.
14:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 391


2ชม. 11น.
14:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 163


2ชม. 11น.
14:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 43


2ชม. 11น.
15:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 407


2ชม. 11น.
15:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 171


2ชม. 11น.
15:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 47


2ชม. 11น.
16:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 421


2ชม. 11น.
16:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:29
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 423


2ชม. 11น.
16:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 53


2ชม. 11น.
17:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 243


2ชม. 11น.
17:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 57


2ชม. 11น.
18:12
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:23
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 249


2ชม. 11น.
18:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 85


2ชม. 11น.
19:21
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:32
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 259


2ชม. 11น.
21:03
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
23:14
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 283


2ชม. 12น.
06:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
08:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 5


2ชม. 12น.
06:33
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
08:45
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 291


2ชม. 12น.
06:54
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:06
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 107


2ชม. 12น.
07:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:12
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 293


2ชม. 12น.
07:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 111


2ชม. 12น.
07:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 13


2ชม. 12น.
07:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 305


2ชม. 12น.
08:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 117


2ชม. 12น.
08:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 63


2ชม. 12น.
08:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 215


2ชม. 12น.
09:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 125


2ชม. 12น.
09:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 65


2ชม. 12น.
09:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 327


2ชม. 12น.
10:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 133


2ชม. 12น.
10:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 67


2ชม. 12น.
10:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 341


2ชม. 12น.
11:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 141


2ชม. 12น.
11:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 69


2ชม. 12น.
11:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 357


2ชม. 12น.
12:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 149


2ชม. 12น.
12:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 71


2ชม. 12น.
12:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 373


2ชม. 12น.
13:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 157


2ชม. 12น.
13:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 73


2ชม. 12น.
13:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 389


2ชม. 12น.
14:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 165


2ชม. 12น.
14:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 75


2ชม. 12น.
14:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 405


2ชม. 12น.
15:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 235


2ชม. 12น.
15:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 77


2ชม. 12น.
15:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 419


2ชม. 12น.
16:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 239


2ชม. 12น.
16:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 51


2ชม. 12น.
16:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 433


2ชม. 12น.
17:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 245


2ชม. 12น.
17:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 79


2ชม. 12น.
17:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:00
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 251


2ชม. 12น.
18:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
20:51
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 83


2ชม. 12น.
19:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 257


2ชม. 12น.
20:09
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:21
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 285


2ชม. 13น.
06:18
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
08:31
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 87


2ชม. 13น.
19:39
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
21:52
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 255


2ชม. 13น.
19:48
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:01
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 89


2ชม. 13น.
20:00
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
22:13
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 11


2ชม. 14น.
07:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
09:44
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 17


2ชม. 14น.
08:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
10:44
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 21


2ชม. 14น.
09:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
11:44
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 25


2ชม. 14น.
10:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
12:44
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 29


2ชม. 14น.
11:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
13:44
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 33


2ชม. 14น.
12:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
14:44
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 37


2ชม. 14น.
13:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
15:44
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 41


2ชม. 14น.
14:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
16:44
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 45


2ชม. 14น.
15:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
17:44
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 49


2ชม. 14น.
16:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
18:44
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 55


2ชม. 14น.
17:30
ส., 01/06

โตเกียว
โตเกียว
19:44
ส., 01/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570