ขาไป
โตเกียว ซัปโปโระ
ศ., 28/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป ซัปโปโระ วัน ศุกร์, 28 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
MM577


1ชม. 50น.
16:55
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
18:45
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 12,039

MM561


1ชม. 50น.
06:45
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
08:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 12,061

MM575


1ชม. 50น.
15:20
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
17:10
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 13,183

MM573


1ชม. 50น.
14:25
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
16:15
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 14,482

MM563


1ชม. 50น.
07:45
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
09:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 14,504

MM565


1ชม. 50น.
09:05
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
10:55
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 14,526

GK7301


1ชม. 40น.
07:00
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
08:40
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 14,903

GK117


1ชม. 50น.
16:30
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
18:20
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 14,903

MM567


1ชม. 50น.
10:10
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
12:00
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 15,824

GK115


1ชม. 50น.
14:05
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
15:55
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 16,351

GK119


1ชม. 50น.
18:10
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
20:00
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 16,351

NH2155


1ชม. 45น.
17:50
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
19:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 18,608

GK103


1ชม. 40น.
06:30
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
08:10
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 22,140

GK121


1ชม. 45น.
20:45
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
22:30
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 22,140

JL531


1ชม. 35น.
20:40
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
22:15
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 24,421

GK105


1ชม. 45น.
07:50
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
09:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 24,518

GK113


1ชม. 45น.
13:00
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
14:45
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 24,518

NH4731


1ชม. 30น.
17:50
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
19:20
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,506

NH4735


1ชม. 30น.
18:50
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
20:20
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,506

NH4737


1ชม. 35น.
20:15
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
21:50
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,506

NH4739


1ชม. 35น.
20:50
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
22:25
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,506

NH77


1ชม. 30น.
19:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
20:30
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,834

NH73


1ชม. 35น.
17:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
18:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,834

NH75


1ชม. 35น.
18:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
19:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,834

NH79


1ชม. 35น.
20:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
21:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,834

NH81


1ชม. 35น.
20:30
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
22:05
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,834

JL525


1ชม. 35น.
17:30
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
19:05
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 26,755

JL599


1ชม. 35น.
20:30
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
22:05
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 26,755

GK109


1ชม. 50น.
11:00
ศ., 28/06

โตเกียว
NRT
12:50
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 26,896

JL523


1ชม. 35น.
16:30
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
18:05
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 28,270

JL529


1ชม. 35น.
19:45
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
21:20
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 28,270

NH4711


1ชม. 30น.
06:55
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
08:25
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,197

NH4729


1ชม. 30น.
15:50
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
17:20
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,197

NH4725


1ชม. 35น.
13:50
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
15:25
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,197

NH987


1ชม. 30น.
06:30
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
08:00
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,525

NH69


1ชม. 30น.
15:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
16:30
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,525

NH65


1ชม. 35น.
13:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
14:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,525

NH67


1ชม. 35น.
14:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
15:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,525

NH71


1ชม. 35น.
16:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
17:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,525

JL527


1ชม. 35น.
18:40
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
20:15
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 33,019

JL501


1ชม. 30น.
06:40
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
08:10
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 36,642

JL521


1ชม. 30น.
15:30
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
17:00
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 36,642

JL517


1ชม. 35น.
13:30
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
15:05
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 36,642

JL519


1ชม. 35น.
14:30
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
16:05
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 36,642

JL503


1ชม. 30น.
07:20
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
08:50
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 39,795

JL515


1ชม. 35น.
12:35
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
14:10
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 39,795

NH4715


1ชม. 30น.
08:15
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
09:45
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 43,541

NH4719


1ชม. 30น.
10:15
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
11:45
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 43,541

NH4723


1ชม. 30น.
12:50
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
14:20
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 43,541

NH4743


1ชม. 35น.
21:30
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
23:05
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 43,541

NH51


1ชม. 30น.
07:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
08:30
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 43,889

NH53


1ชม. 30น.
08:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
09:30
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 43,889

NH55


1ชม. 35น.
09:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
10:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 43,889

NH57


1ชม. 35น.
09:30
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
11:05
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 43,889

NH59


1ชม. 35น.
10:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
11:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 43,889

NH63


1ชม. 35น.
12:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
13:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 43,889

JL505


1ชม. 35น.
08:15
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
09:50
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 46,509

JL511


1ชม. 35น.
10:30
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
12:05
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 46,509

JL513


1ชม. 35น.
11:20
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
12:55
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 46,509

JL507


1ชม. 35น.
08:55
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
10:30
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 50,460

JL509


1ชม. 35น.
09:55
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
11:30
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 50,460

NH4721


1ชม. 30น.
11:15
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
12:45
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 55,332

NH61


1ชม. 35น.
11:00
ศ., 28/06

โตเกียว
HND
12:35
ศ., 28/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 55,639

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.