ขาไป
โตเกียว ซัปโปโระ
พ., 14/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป ซัปโปโระ วัน พุธ, 14 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
MM579


1ชม. 50น.
15:55
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
17:45
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 6,883

MM565


1ชม. 50น.
08:25
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
10:15
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 6,902

MM575


1ชม. 50น.
14:00
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
15:50
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 6,902

MM583


1ชม. 50น.
17:50
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
19:40
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 6,902

MM567


1ชม. 50น.
09:30
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
11:20
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 8,701

MM589


1ชม. 50น.
20:00
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
21:50
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 8,701

MM573


1ชม. 50น.
12:10
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
14:00
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 9,757

JL501


1ชม. 30น.
06:35
พ., 14/06

โตเกียว
HND
08:05
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 22,367

JL529


1ชม. 30น.
19:45
พ., 14/06

โตเกียว
HND
21:15
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 22,367

JL523


1ชม. 35น.
16:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
18:05
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 22,367

JL531


1ชม. 35น.
20:40
พ., 14/06

โตเกียว
HND
22:15
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 22,367

JL521


1ชม. 30น.
15:35
พ., 14/06

โตเกียว
HND
17:05
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,670

JL515


1ชม. 35น.
12:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
14:05
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,670

JL519


1ชม. 35น.
14:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
16:05
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,670

JL525


1ชม. 35น.
17:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
19:05
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,670

JL527


1ชม. 35น.
18:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
20:05
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 25,670

JL513


1ชม. 35น.
11:20
พ., 14/06

โตเกียว
HND
12:55
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 29,873

JL503


1ชม. 30น.
07:20
พ., 14/06

โตเกียว
HND
08:50
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 30,624

JL505


1ชม. 35น.
08:20
พ., 14/06

โตเกียว
HND
09:55
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 30,624

JL517


1ชม. 35น.
13:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
15:05
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 30,624

NH987


1ชม. 30น.
06:25
พ., 14/06

โตเกียว
HND
07:55
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH4711


1ชม. 30น.
06:55
พ., 14/06

โตเกียว
HND
08:25
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH51


1ชม. 30น.
07:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
08:30
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH53


1ชม. 30น.
08:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
09:30
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH4723


1ชม. 30น.
12:50
พ., 14/06

โตเกียว
HND
14:20
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH69


1ชม. 30น.
15:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
16:30
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH4729


1ชม. 30น.
15:50
พ., 14/06

โตเกียว
HND
17:20
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH71


1ชม. 30น.
16:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
17:30
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH4731


1ชม. 30น.
17:50
พ., 14/06

โตเกียว
HND
19:20
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH4735


1ชม. 30น.
18:50
พ., 14/06

โตเกียว
HND
20:20
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH77


1ชม. 30น.
19:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
20:30
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH4737


1ชม. 30น.
20:15
พ., 14/06

โตเกียว
HND
21:45
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH55


1ชม. 35น.
09:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
10:35
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH57


1ชม. 35น.
09:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
11:05
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH59


1ชม. 35น.
10:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
11:35
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH61


1ชม. 35น.
11:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
12:35
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH4721


1ชม. 35น.
11:50
พ., 14/06

โตเกียว
HND
13:25
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH63


1ชม. 35น.
12:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
13:35
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH65


1ชม. 35น.
13:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
14:35
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH4725


1ชม. 35น.
13:50
พ., 14/06

โตเกียว
HND
15:25
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH67


1ชม. 35น.
14:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
15:35
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH73


1ชม. 35น.
17:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
18:35
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH75


1ชม. 35น.
18:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
19:35
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH79


1ชม. 35น.
20:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
21:35
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH81


1ชม. 35น.
20:35
พ., 14/06

โตเกียว
HND
22:10
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH4739


1ชม. 35น.
21:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
22:35
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

NH4743


1ชม. 35น.
21:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
23:05
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,224

JL509


1ชม. 35น.
09:50
พ., 14/06

โตเกียว
HND
11:25
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 32,275

JL511


1ชม. 35น.
10:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
12:05
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 32,275

JL507


1ชม. 35น.
08:55
พ., 14/06

โตเกียว
HND
10:30
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 35,428

JL6013


1ชม. 40น.
07:00
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
08:40
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 39,931

JL6015


1ชม. 45น.
07:50
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
09:35
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 39,931

JL6023


1ชม. 45น.
13:00
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
14:45
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 39,931

JL6025


1ชม. 50น.
14:25
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
16:15
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 40,081

JL6031


1ชม. 50น.
16:55
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
18:45
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 40,081

JL6029


1ชม. 50น.
18:00
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
19:50
พ., 14/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 40,081

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.