ขาไป
ห่าซาง ดองวาน
พ., 23/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ห่าซาง ไป ดองวาน วัน พุธ, 23 มิถุนายน 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
05:00
พ., 23/06
10:00
พ., 23/06
5ชม. 00นาที
130,000 đ
12:00
พ., 23/06
17:00
พ., 23/06
5ชม. 00นาที
130,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.