ขาไป
ฮาลอง ฮานอย
จ., 31/01
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮาลอง ไป ฮานอย วัน จันทร์, 31 มกราคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
04:10
จ., 31/01
07:00
จ., 31/01
2ชม. 50นาที
ถูกระงับ
07:35
จ., 31/01
10:25
จ., 31/01
2ชม. 50นาที
ถูกระงับ
09:35
จ., 31/01
12:25
จ., 31/01
2ชม. 50นาที
ถูกระงับ
11:05
จ., 31/01
13:55
จ., 31/01
2ชม. 50นาที
ถูกระงับ
12:55
จ., 31/01
15:45
จ., 31/01
2ชม. 50นาที
ถูกระงับ
14:55
จ., 31/01
17:45
จ., 31/01
2ชม. 50นาที
ถูกระงับ
16:55
จ., 31/01
19:45
จ., 31/01
2ชม. 50นาที
ถูกระงับ
18:35
จ., 31/01
21:25
จ., 31/01
2ชม. 50นาที
ถูกระงับ
03:55
จ., 31/01
07:00
จ., 31/01
3ชม. 05นาที
ถูกระงับ
07:20
จ., 31/01
10:25
จ., 31/01
3ชม. 05นาที
ถูกระงับ
09:20
จ., 31/01
12:25
จ., 31/01
3ชม. 05นาที
ถูกระงับ
10:50
จ., 31/01
13:55
จ., 31/01
3ชม. 05นาที
ถูกระงับ
12:40
จ., 31/01
15:45
จ., 31/01
3ชม. 05นาที
ถูกระงับ
14:40
จ., 31/01
17:45
จ., 31/01
3ชม. 05นาที
ถูกระงับ
16:40
จ., 31/01
19:45
จ., 31/01
3ชม. 05นาที
ถูกระงับ
18:20
จ., 31/01
21:25
จ., 31/01
3ชม. 05นาที
ถูกระงับ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.