ขาไป
ห่าเตียน ฟู้โกว๊ก
อ., 30/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ห่าเตียน ไป ฟู้โกว๊ก วัน อังคาร, 30 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


1ชม. 15น.
06:10
อ., 30/04

ห่าเตียน
Ha Tien
07:25
อ., 30/04

ฟู้โกว๊ก
Bai Vong
225,818 đ1ชม. 15น.
08:20
อ., 30/04

ห่าเตียน
Ha Tien
09:35
อ., 30/04

ฟู้โกว๊ก
Bai Vong
225,818 đ1ชม. 15น.
09:50
อ., 30/04

ห่าเตียน
Ha Tien
11:05
อ., 30/04

ฟู้โกว๊ก
Bai Vong
225,818 đ1ชม. 15น.
13:00
อ., 30/04

ห่าเตียน
Ha Tien
14:15
อ., 30/04

ฟู้โกว๊ก
Bai Vong
225,818 đ1ชม. 30น.
06:40
อ., 30/04

ห่าเตียน
Ha Tien
08:10
อ., 30/04

ฟู้โกว๊ก
Bai Vong
216,000 đ1ชม. 30น.
07:25
อ., 30/04

ห่าเตียน
Ha Tien
08:55
อ., 30/04

ฟู้โกว๊ก
Bai Vong
216,000 đ1ชม. 30น.
08:55
อ., 30/04

ห่าเตียน
Ha Tien
10:25
อ., 30/04

ฟู้โกว๊ก
Bai Vong
216,000 đ1ชม. 30น.
11:45
อ., 30/04

ห่าเตียน
Ha Tien
13:15
อ., 30/04

ฟู้โกว๊ก
Bai Vong
216,000 đ1ชม. 30น.
12:25
อ., 30/04

ห่าเตียน
Ha Tien
13:55
อ., 30/04

ฟู้โกว๊ก
Bai Vong
216,000 đ1ชม. 30น.
13:45
อ., 30/04

ห่าเตียน
Ha Tien
15:15
อ., 30/04

ฟู้โกว๊ก
Bai Vong
216,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.