ขาไป
ฮานอย โฮจิมินห์
ศ., 28/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป โฮจิมินห์ วัน ศุกร์, 28 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ1139


2ชม. 10น.
02:15
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
04:25
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,555,600 đ

VJ191


2ชม. 10น.
04:50
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
07:00
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,555,600 đ

VJ1131


2ชม. 10น.
22:40
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
00:50
ส., 29/06

โฮจิมินห์
SGN
1,555,600 đ

VJ163


2ชม. 10น.
22:50
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
01:00
ส., 29/06

โฮจิมินห์
SGN
1,555,600 đ

VJ1135


2ชม. 15น.
22:45
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
01:00
ส., 29/06

โฮจิมินห์
SGN
1,555,600 đ

VJ193


2ชม. 10น.
05:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
07:10
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ199


2ชม. 10น.
05:10
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
07:20
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ121


2ชม. 10น.
06:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
08:10
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ123


2ชม. 10น.
07:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
09:10
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ129


2ชม. 10น.
09:40
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
11:50
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ131


2ชม. 10น.
10:10
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
12:20
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ139


2ชม. 10น.
10:40
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
12:50
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ133


2ชม. 10น.
12:30
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
14:40
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ135


2ชม. 10น.
13:20
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
15:30
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ137


2ชม. 10น.
13:40
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
15:50
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ171


2ชม. 10น.
14:35
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
16:45
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ173


2ชม. 10น.
15:10
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
17:20
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ147


2ชม. 10น.
16:30
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
18:40
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ1151


2ชม. 15น.
11:55
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
14:10
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ149


2ชม. 15น.
17:55
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
20:10
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

VJ151


2ชม. 15น.
18:20
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
20:35
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,685,200 đ

QH263


2ชม. 10น.
20:25
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
22:35
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,750,000 đ

QH289


2ชม. 10น.
23:30
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
01:40
ส., 29/06

โฮจิมินห์
SGN
1,750,000 đ

VJ167


2ชม. 10น.
22:05
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
00:15
ส., 29/06

โฮจิมินห์
SGN
1,814,800 đ

VJ157


2ชม. 15น.
20:40
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
22:55
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,814,800 đ

QH201


2ชม. 10น.
06:45
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
08:55
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,944,000 đ

QH211


2ชม. 10น.
10:35
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
12:45
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,944,000 đ

QH255


2ชม. 10น.
16:25
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
18:35
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,944,000 đ

QH275


2ชม. 10น.
18:10
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
20:20
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,944,000 đ

VN205


2ชม. 15น.
05:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
07:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,940,000 đ

VN7209


2ชม. 15น.
05:30
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
07:45
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
1,940,000 đ

VN7253


2ชม. 10น.
06:30
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
08:40
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN7259


2ชม. 10น.
19:50
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
22:00
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN243


2ชม. 15น.
06:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
08:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN257


2ชม. 15น.
17:30
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
19:45
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN259


2ชม. 15น.
18:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
20:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN261


2ชม. 15น.
18:45
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
21:00
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN219


2ชม. 15น.
19:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
21:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN263


2ชม. 15น.
20:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
22:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN265


2ชม. 15น.
20:30
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
22:45
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN221


2ชม. 15น.
21:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
23:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN267


2ชม. 15น.
22:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
00:15
ส., 29/06

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN207


2ชม. 15น.
07:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
09:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN245


2ชม. 15น.
08:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
10:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN247


2ชม. 15น.
12:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
14:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN213


2ชม. 15น.
13:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
15:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN251


2ชม. 15น.
13:25
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
15:40
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN253


2ชม. 15น.
14:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
16:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN249


2ชม. 15น.
15:30
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
17:45
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN255


2ชม. 15น.
16:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
18:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN217


2ชม. 15น.
17:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
19:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN223


2ชม. 15น.
23:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
01:15
ส., 29/06

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN209


2ชม. 15น.
09:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
11:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,534,000 đ

VN211


2ชม. 15น.
11:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
13:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,534,000 đ

VN215


2ชม. 15น.
15:00
ศ., 28/06

ฮานอย
HAN
17:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
2,534,000 đ

SE3


34ชม. 25น.
19:20
ศ., 28/06

ฮานอย
Hanoi
05:45
อา., 30/06

โฮจิมินห์
Saigon
1,129,000 đ

SE7


36ชม. 00น.
06:10
ศ., 28/06

ฮานอย
Hanoi
18:10
ส., 29/06

โฮจิมินห์
Saigon
984,000 đ

SE5


37ชม. 48น.
15:30
ศ., 28/06

ฮานอย
Hanoi
05:18
อา., 30/06

โฮจิมินห์
Saigon
1,015,000 đ

SE11


38ชม. 10น.
21:20
ศ., 28/06

ฮานอย
Hanoi
11:30
อา., 30/06

โฮจิมินห์
Saigon
958,000 đ

SE9


38ชม. 55น.
13:05
ศ., 28/06

ฮานอย
Hanoi
04:00
อา., 30/06

โฮจิมินห์
Saigon
1,015,000 đ

SE1


33ชม. 55น.
20:55
ศ., 28/06

ฮานอย
Hanoi
06:50
อา., 30/06

โฮจิมินห์
Saigon
2,900,000 đ

SE3


34ชม. 25น.
19:20
ศ., 28/06

ฮานอย
Hanoi
05:45
อา., 30/06

โฮจิมินห์
Saigon
2,900,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.