ขาไป
ฮานอย ซาปา
อ., 05/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา วัน อังคาร, 05 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


5ชม. 30น.
07:30
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
13:00
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
360,000 đ5ชม. 30น.
14:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
19:30
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
360,000 đ5ชม. 30น.
22:30
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
04:00
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
360,000 đ5ชม. 30น.
22:45
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
04:15
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
360,000 đ6ชม. 00น.
16:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
22:00
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
300,000 đ6ชม. 00น.
06:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
12:00
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ6ชม. 00น.
12:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
18:30
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ6ชม. 00น.
21:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
03:00
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ6ชม. 00น.
21:15
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
03:15
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ5ชม. 45น.
06:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
11:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
07:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
12:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
08:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
13:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
09:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
14:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
10:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
15:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
11:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
16:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
12:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
17:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
13:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
18:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
14:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
19:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
15:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
20:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
16:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
21:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
17:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
22:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
18:15
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
00:00
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
19:30
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
01:15
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
21:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
02:45
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
22:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
03:45
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
22:30
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
04:15
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 45น.
23:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
04:45
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ5ชม. 30น.
07:30
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
13:00
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
530,000 đ5ชม. 30น.
08:00
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
13:30
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
530,000 đ5ชม. 30น.
15:30
อ., 05/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
21:00
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
530,000 đ6ชม. 15น.
06:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
12:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
07:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
13:00
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
500,000 đ6ชม. 00น.
07:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
13:30
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
500,000 đ6ชม. 15น.
07:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
13:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 15น.
08:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
14:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 15น.
09:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
15:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 15น.
10:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
16:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 15น.
11:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
17:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 15น.
12:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
18:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 15น.
13:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
19:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 15น.
14:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
20:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
15:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
21:00
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
500,000 đ6ชม. 15น.
15:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
21:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 15น.
17:30
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
23:45
อ., 05/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 15น.
22:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
04:15
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 15น.
23:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
05:15
พ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 06/12

หล่าวกาย
Lao Cai
363,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 06/12

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 06/12

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 06/12

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 06/12

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 06/12

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 06/12

หล่าวกาย
Lao Cai
1,000,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 05/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 06/12

หล่าวกาย
Lao Cai
1,000,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.