ขาไป
ฮานอย ซาปา
อ., 06/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา วัน อังคาร, 06 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


4ชม. 33น.
07:30
อ., 06/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
12:03
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ4ชม. 33น.
14:30
อ., 06/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
19:03
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ4ชม. 33น.
22:30
อ., 06/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
03:03
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ4ชม. 33น.
22:45
อ., 06/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
03:18
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ5ชม. 00น.
06:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
11:30
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
320,000 đ5ชม. 00น.
13:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
18:30
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
320,000 đ5ชม. 00น.
21:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
02:30
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
320,000 đ5ชม. 00น.
21:45
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
02:45
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
320,000 đ6ชม. 00น.
07:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
13:00
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
320,000 đ6ชม. 00น.
22:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
04:00
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
320,000 đ5ชม. 45น.
05:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
11:15
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
06:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
12:15
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
07:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
12:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
08:15
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
14:00
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
09:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
14:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
10:15
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
16:00
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
11:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
16:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
12:15
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
18:00
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
13:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
18:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
14:15
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
20:00
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
15:15
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
21:00
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
16:15
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
22:00
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
18:45
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
00:30
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
21:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
03:15
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
22:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
03:45
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
22:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
04:15
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
23:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
04:45
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 45น.
23:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoang Mai
05:15
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ5ชม. 30น.
15:30
อ., 06/12

ฮานอย
Noi Bai Airport
21:00
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
520,000 đ6ชม. 15น.
06:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
12:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
07:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
13:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
08:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
14:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
09:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
15:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
10:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
16:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
11:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
17:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
12:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
18:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
13:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
19:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
14:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
20:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
15:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
21:15
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
17:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
23:45
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
22:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
04:15
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 15น.
23:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
05:15
พ., 07/12

ซาปา
Dien Bien Phu
400,000 đ6ชม. 00น.
07:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
13:00
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
500,000 đ6ชม. 00น.
07:30
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
13:30
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
500,000 đ6ชม. 00น.
15:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hoan Kiem
21:00
อ., 06/12

ซาปา
Dien Bien Phu
500,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 07/12

หล่าวกาย
Lao Cai
240,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 07/12

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 07/12

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 07/12

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
อ., 06/12

ฮานอย
Hanoi
05:55
พ., 07/12

หล่าวกาย
Lao Cai
1,000,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.