ขาไป
โฮจิมินห์ เกิ่นเทอ
อ., 23/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เกิ่นเทอ วัน อังคาร, 23 สิงหาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


4ชม. 00น.
00:01
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
04:01
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
01:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
05:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
02:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
03:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
04:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
08:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
05:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
09:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
06:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
10:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
06:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
10:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
06:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
10:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
07:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
11:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
07:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
11:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
07:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
11:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
08:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
12:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
08:01
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
12:01
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
08:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
12:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
09:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
13:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
09:01
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
13:01
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
09:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
13:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
10:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
14:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
10:01
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
14:01
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
10:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
14:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
11:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
15:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
11:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
15:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
11:01
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
15:01
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
11:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
15:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
12:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
16:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
12:01
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
16:01
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
12:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
16:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
13:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
17:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
13:01
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
17:01
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
13:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
17:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
14:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
18:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
14:01
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
18:01
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
14:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
18:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
15:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
19:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
15:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
19:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
15:01
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
19:01
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
15:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
19:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
16:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
20:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
16:01
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
20:01
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
16:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
20:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
17:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
21:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
17:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
21:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
18:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
22:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
18:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
22:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
18:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
22:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
19:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
23:00
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
19:30
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
23:30
อ., 23/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
20:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
00:00
พ., 24/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
21:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
01:00
พ., 24/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
22:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
02:00
พ., 24/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ4ชม. 00น.
23:00
อ., 23/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
03:00
พ., 24/08

เกิ่นเทอ
Central
165,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.