ขาไป
โฮจิมินห์ เกิ่นเทอ
ศ., 25/09
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เกิ่นเทอ วัน ศุกร์, 25 กันยายน 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
08:30
ศ., 25/09
12:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
174 ฿
20:30
ศ., 25/09
00:00
ส., 26/09
3ชม. 30นาที
174 ฿
00:00
ศ., 25/09
03:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
01:00
ศ., 25/09
04:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
02:00
ศ., 25/09
05:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
03:00
ศ., 25/09
06:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
04:00
ศ., 25/09
07:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
05:00
ศ., 25/09
08:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
06:00
ศ., 25/09
09:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
06:30
ศ., 25/09
10:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
07:00
ศ., 25/09
10:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
07:30
ศ., 25/09
11:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
08:00
ศ., 25/09
11:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
08:30
ศ., 25/09
12:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
09:00
ศ., 25/09
12:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
09:30
ศ., 25/09
13:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
10:00
ศ., 25/09
13:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
10:30
ศ., 25/09
14:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
11:00
ศ., 25/09
14:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
11:30
ศ., 25/09
15:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
12:00
ศ., 25/09
15:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
12:30
ศ., 25/09
16:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
13:00
ศ., 25/09
16:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
13:30
ศ., 25/09
17:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
14:00
ศ., 25/09
17:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
14:30
ศ., 25/09
18:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
15:00
ศ., 25/09
18:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
15:30
ศ., 25/09
19:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
16:00
ศ., 25/09
19:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
16:30
ศ., 25/09
20:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
17:00
ศ., 25/09
20:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
17:30
ศ., 25/09
21:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
18:00
ศ., 25/09
21:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
18:30
ศ., 25/09
22:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
19:00
ศ., 25/09
22:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
20:00
ศ., 25/09
23:30
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
21:00
ศ., 25/09
00:30
ส., 26/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
22:00
ศ., 25/09
01:30
ส., 26/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
23:00
ศ., 25/09
02:30
ส., 26/09
3ชม. 30นาที
194 ฿
05:00
ศ., 25/09
08:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
06:00
ศ., 25/09
09:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
07:00
ศ., 25/09
10:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
08:00
ศ., 25/09
11:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
09:00
ศ., 25/09
12:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
10:00
ศ., 25/09
13:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
11:00
ศ., 25/09
14:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
12:00
ศ., 25/09
15:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
13:00
ศ., 25/09
16:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
14:00
ศ., 25/09
17:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
15:00
ศ., 25/09
18:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
16:00
ศ., 25/09
19:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
17:00
ศ., 25/09
20:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
18:00
ศ., 25/09
21:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
19:00
ศ., 25/09
22:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
20:00
ศ., 25/09
23:45
ศ., 25/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
21:00
ศ., 25/09
00:45
ส., 26/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
22:00
ศ., 25/09
01:45
ส., 26/09
3ชม. 45นาที
161 ฿
11:30
ศ., 25/09
15:00
ศ., 25/09
3ชม. 30นาที
268 ฿
00:00
ศ., 25/09
04:00
ศ., 25/09
4ชม. 00นาที
188 ฿
12:00
ศ., 25/09
16:00
ศ., 25/09
4ชม. 00นาที
188 ฿
13:00
ศ., 25/09
17:00
ศ., 25/09
4ชม. 00นาที
188 ฿
17:00
ศ., 25/09
21:00
ศ., 25/09
4ชม. 00นาที
188 ฿
17:30
ศ., 25/09
21:30
ศ., 25/09
4ชม. 00นาที
188 ฿
18:00
ศ., 25/09
22:00
ศ., 25/09
4ชม. 00นาที
188 ฿
19:00
ศ., 25/09
23:00
ศ., 25/09
4ชม. 00นาที
188 ฿
20:00
ศ., 25/09
00:00
ส., 26/09
4ชม. 00นาที
188 ฿
21:00
ศ., 25/09
01:00
ส., 26/09
4ชม. 00นาที
188 ฿
22:00
ศ., 25/09
02:00
ส., 26/09
4ชม. 00นาที
188 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.