ขาไป
โฮจิมินห์ เกิ่นเทอ
ส., 18/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เกิ่นเทอ วัน เสาร์, 18 กรกฎาคม 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
00:00
ส., 18/07
03:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
01:00
ส., 18/07
04:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
02:00
ส., 18/07
05:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
03:00
ส., 18/07
06:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
04:00
ส., 18/07
07:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
05:00
ส., 18/07
08:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
06:00
ส., 18/07
09:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
06:30
ส., 18/07
10:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
07:00
ส., 18/07
10:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
07:30
ส., 18/07
11:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
08:00
ส., 18/07
11:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
08:30
ส., 18/07
12:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
09:00
ส., 18/07
12:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
09:30
ส., 18/07
13:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
10:00
ส., 18/07
13:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
10:30
ส., 18/07
14:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
11:00
ส., 18/07
14:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
11:30
ส., 18/07
15:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
12:00
ส., 18/07
15:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
12:30
ส., 18/07
16:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
13:00
ส., 18/07
16:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
13:30
ส., 18/07
17:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
14:00
ส., 18/07
17:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
14:30
ส., 18/07
18:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
15:00
ส., 18/07
18:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
15:30
ส., 18/07
19:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
16:00
ส., 18/07
19:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
16:30
ส., 18/07
20:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
17:00
ส., 18/07
20:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
17:30
ส., 18/07
21:00
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
18:00
ส., 18/07
21:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
19:00
ส., 18/07
22:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
20:00
ส., 18/07
23:30
ส., 18/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
21:00
ส., 18/07
00:30
อา., 19/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
22:00
ส., 18/07
01:30
อา., 19/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
23:00
ส., 18/07
02:30
อา., 19/07
3ชม. 30นาที
196 ฿
05:00
ส., 18/07
08:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
06:00
ส., 18/07
09:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
07:00
ส., 18/07
10:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
08:00
ส., 18/07
11:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
09:00
ส., 18/07
12:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
10:00
ส., 18/07
13:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
11:00
ส., 18/07
14:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
12:00
ส., 18/07
15:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
13:00
ส., 18/07
16:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
14:00
ส., 18/07
17:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
15:00
ส., 18/07
18:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
16:00
ส., 18/07
19:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
17:00
ส., 18/07
20:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
18:00
ส., 18/07
21:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
19:00
ส., 18/07
22:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
20:00
ส., 18/07
23:45
ส., 18/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
21:00
ส., 18/07
00:45
อา., 19/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
22:00
ส., 18/07
01:45
อา., 19/07
3ชม. 45นาที
162 ฿
00:00
ส., 18/07
04:00
ส., 18/07
4ชม. 00นาที
189 ฿
03:00
ส., 18/07
07:00
ส., 18/07
4ชม. 00นาที
189 ฿
09:00
ส., 18/07
13:00
ส., 18/07
4ชม. 00นาที
189 ฿
11:00
ส., 18/07
15:00
ส., 18/07
4ชม. 00นาที
189 ฿
13:00
ส., 18/07
17:00
ส., 18/07
4ชม. 00นาที
189 ฿
15:00
ส., 18/07
19:00
ส., 18/07
4ชม. 00นาที
189 ฿
18:00
ส., 18/07
22:00
ส., 18/07
4ชม. 00นาที
189 ฿
19:00
ส., 18/07
23:00
ส., 18/07
4ชม. 00นาที
189 ฿
20:00
ส., 18/07
00:00
อา., 19/07
4ชม. 00นาที
189 ฿
21:00
ส., 18/07
01:00
อา., 19/07
4ชม. 00นาที
189 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.