ขาไป
โฮจิมินห์ เกิ่นเทอ
จ., 31/01
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เกิ่นเทอ วัน จันทร์, 31 มกราคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
07:00
จ., 31/01
11:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
08:00
จ., 31/01
12:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
09:00
จ., 31/01
13:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
10:00
จ., 31/01
14:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
11:00
จ., 31/01
15:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
12:00
จ., 31/01
16:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
13:00
จ., 31/01
17:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
14:00
จ., 31/01
18:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
15:00
จ., 31/01
19:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
16:00
จ., 31/01
20:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
17:00
จ., 31/01
21:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
18:00
จ., 31/01
22:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
150,000 đ
02:00
จ., 31/01
06:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
03:00
จ., 31/01
07:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
04:00
จ., 31/01
08:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
05:00
จ., 31/01
09:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
06:00
จ., 31/01
10:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
07:00
จ., 31/01
11:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
07:30
จ., 31/01
11:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
08:00
จ., 31/01
12:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
08:30
จ., 31/01
12:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
09:00
จ., 31/01
13:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
09:30
จ., 31/01
13:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
10:00
จ., 31/01
14:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
10:30
จ., 31/01
14:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
11:00
จ., 31/01
15:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
11:30
จ., 31/01
15:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
12:00
จ., 31/01
16:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
12:30
จ., 31/01
16:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
13:00
จ., 31/01
17:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
13:30
จ., 31/01
17:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
14:00
จ., 31/01
18:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
14:30
จ., 31/01
18:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
15:00
จ., 31/01
19:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
15:30
จ., 31/01
19:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
16:00
จ., 31/01
20:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
16:30
จ., 31/01
20:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
17:00
จ., 31/01
21:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
17:30
จ., 31/01
21:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
18:00
จ., 31/01
22:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
18:30
จ., 31/01
22:30
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
19:00
จ., 31/01
23:00
จ., 31/01
4ชม. 00นาที
210,000 đ
20:00
จ., 31/01
00:00
อ., 01/02
4ชม. 00นาที
210,000 đ
22:00
จ., 31/01
02:00
อ., 01/02
4ชม. 00นาที
210,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.