ขาไป
โฮจิมินห์ ด่าหลัต
ศ., 28/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ด่าหลัต วัน ศุกร์, 28 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


8ชม. 00น.
00:10
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
08:10
ศ., 28/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
21:50
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
05:50
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
22:02
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:02
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
22:04
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:04
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
22:11
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:11
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
22:16
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:16
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
22:21
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:21
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
22:22
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:22
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
22:25
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:25
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
22:26
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:26
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
22:32
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:32
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
22:36
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:36
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
22:59
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:59
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:01
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:01
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:02
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:02
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:03
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:03
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:16
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:16
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:21
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:21
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:25
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:25
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:31
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:31
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:36
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:36
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:41
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:41
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:45
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:45
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:55
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:55
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ8ชม. 00น.
23:58
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:58
ส., 29/06

ด่าหลัต
Interprovince
290,000 đ

VJ362


0ชม. 55น.
17:25
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
18:20
ศ., 28/06

ด่าหลัต
DLI
1,858,000 đ

VN1386


1ชม. 00น.
16:20
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
17:20
ศ., 28/06

ด่าหลัต
DLI
1,916,000 đ

VN7380


1ชม. 05น.
06:50
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
07:55
ศ., 28/06

ด่าหลัต
DLI
1,916,000 đ

VN8024


1ชม. 05น.
18:15
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
19:20
ศ., 28/06

ด่าหลัต
DLI
1,916,000 đ

VN1382


1ชม. 00น.
10:55
ศ., 28/06

โฮจิมินห์
SGN
11:55
ศ., 28/06

ด่าหลัต
DLI
4,359,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.