ขาไป
โฮจิมินห์ ด่าหลัต
ศ., 15/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ด่าหลัต วัน ศุกร์, 15 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ364


0ชม. 55น.
05:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
SGN
06:25
ศ., 15/12

ด่าหลัต
DLI
1,427,000 đ8ชม. 00น.
00:15
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
08:15
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
00:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
08:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
00:45
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
08:45
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
01:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
09:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
02:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
10:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
02:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
10:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
03:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
11:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
03:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
11:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
04:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
12:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
05:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
13:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
05:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
13:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
06:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
14:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
07:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
15:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
07:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
15:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
08:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
16:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
08:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
16:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
09:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
17:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
09:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
17:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
10:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
18:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
10:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
18:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
11:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
19:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
11:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
19:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
12:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
20:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
12:15
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
20:15
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
12:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
20:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
13:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
21:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
13:15
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
21:15
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
13:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
21:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
14:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
22:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
14:15
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
22:15
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
14:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
22:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
15:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
23:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
15:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
23:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
16:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
00:00
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
17:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
01:00
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
17:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
01:30
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
18:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
02:00
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
18:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
02:30
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
19:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
03:00
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
19:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
03:30
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
20:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
04:00
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
20:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
04:30
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
21:00
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
05:00
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
21:30
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
05:30
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
22:20
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:20
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
22:40
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:40
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
22:50
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:50
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
23:10
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:10
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
23:15
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:15
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
23:20
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:20
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ8ชม. 00น.
23:50
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:50
ส., 16/12

ด่าหลัต
Interprovince
280,000 đ

VJ366


0ชม. 55น.
16:35
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
SGN
17:30
ศ., 15/12

ด่าหลัต
DLI
1,794,200 đ

VN7384


1ชม. 05น.
16:50
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
SGN
17:55
ศ., 15/12

ด่าหลัต
DLI
1,789,000 đ

VN1382


1ชม. 00น.
10:55
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
SGN
11:55
ศ., 15/12

ด่าหลัต
DLI
1,916,000 đ

VN1380


1ชม. 05น.
06:55
ศ., 15/12

โฮจิมินห์
SGN
08:00
ศ., 15/12

ด่าหลัต
DLI
4,359,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.