ขาไป
โฮจิมินห์ ฟู้โกว๊ก
จ., 24/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฟู้โกว๊ก วัน จันทร์, 24 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ321


1ชม. 00น.
05:40
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
06:40
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
972,400 đ

VJ331


1ชม. 00น.
15:35
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
16:35
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
972,400 đ

VJ337


1ชม. 00น.
18:35
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
19:35
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
972,400 đ

VJ329


1ชม. 10น.
15:15
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
16:25
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
972,400 đ

VN1835


1ชม. 10น.
17:10
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
18:20
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,217,000 đ

VN8021


1ชม. 10น.
18:50
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
20:00
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,217,000 đ

VJ323


1ชม. 00น.
07:30
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
08:30
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,339,600 đ

VJ325


1ชม. 00น.
10:15
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
11:15
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,339,600 đ

VJ327


1ชม. 00น.
12:35
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
13:35
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,339,600 đ

VN7827


0ชม. 55น.
07:00
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
07:55
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,530,000 đ

VN1829


1ชม. 05น.
15:40
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
16:45
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,530,000 đ

VN1823


1ชม. 10น.
08:20
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
09:30
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,530,000 đ

VN1825


1ชม. 10น.
10:50
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
12:00
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,800,000 đ

VN1827


1ชม. 10น.
13:10
จ., 24/06

โฮจิมินห์
SGN
14:20
จ., 24/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,911,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.