ขาไป
โอซากะ ฮิเมจิ
อ., 30/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โอซากะ ไป ฮิเมจิ วัน อังคาร, 30 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
PASS


5 วัน
00:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
00:00
อา., 05/05

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 12,000

PASS


5 วัน
00:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
00:00
อา., 05/05

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 12,000

PASS


7 วัน
00:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
00:00
อ., 07/05

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 19,000

PASS


7 วัน
00:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
00:00
อ., 07/05

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 19,000

Special Rapid


1ชม. 02น.
09:06
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
10:08
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 02น.
09:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
10:17
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
08:38
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
09:41
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
08:50
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
09:53
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
09:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
10:33
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
10:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
11:03
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
10:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
11:18
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
10:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
11:33
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
10:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
11:48
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
11:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
12:03
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
11:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
12:18
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
11:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
12:33
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
11:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
12:48
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
12:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
13:03
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
12:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
13:18
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
12:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
13:33
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
12:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
13:48
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
13:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
14:03
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
13:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
14:18
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
13:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
14:33
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
13:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
14:48
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
14:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
15:03
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
14:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
15:18
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
14:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
15:33
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
14:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
15:48
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
15:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
16:03
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
15:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
16:18
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
15:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
16:48
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 03น.
22:20
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
23:23
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
07:46
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
08:50
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
09:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
10:49
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
15:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
16:34
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
16:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
17:04
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
16:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
17:19
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
16:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
17:34
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
16:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
17:49
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
17:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
18:04
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
17:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
18:19
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
17:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
18:49
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
19:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
20:49
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
20:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
21:04
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
20:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
21:19
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
20:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
21:34
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
20:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
21:49
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
21:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
22:19
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
21:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
22:34
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
21:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
22:49
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
22:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
23:04
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
22:40
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
23:44
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
23:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
00:04
พ., 01/05

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 04น.
23:20
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
00:24
พ., 01/05

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 05น.
06:50
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
07:55
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 05น.
07:27
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
08:32
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 05น.
17:52
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
18:57
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 05น.
21:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
22:05
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 06น.
17:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
18:36
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 06น.
18:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
19:06
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 06น.
18:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
19:36
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 06น.
18:37
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
19:43
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 06น.
18:45
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
19:51
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 06น.
19:00
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
20:06
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 06น.
19:30
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
20:36
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 07น.
07:05
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
08:12
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 07น.
07:58
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
09:05
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 07น.
19:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
20:22
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 08น.
18:07
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
19:15
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 08น.
23:40
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
00:48
พ., 01/05

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 09น.
08:08
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
09:17
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 09น.
08:19
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
09:28
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 09น.
18:15
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
19:24
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

Special Rapid


1ชม. 10น.
18:22
อ., 30/04

โอซากะ
โอซากะ
19:32
อ., 30/04

ฮิเมจิ
ฮิเมจิ
¥ 2,800

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.