ขาไป
ไถจง เกาสฺยง
พฤ., 21/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ไถจง ไป เกาสฺยง วัน พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
109
08:20
พฤ., 21/10
09:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
113
09:20
พฤ., 21/10
10:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
117
10:20
พฤ., 21/10
11:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
121
11:20
พฤ., 21/10
12:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
125
12:20
พฤ., 21/10
13:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
129
13:20
พฤ., 21/10
14:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
133
14:20
พฤ., 21/10
15:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
137
15:20
พฤ., 21/10
16:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
141
16:20
พฤ., 21/10
17:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
145
17:20
พฤ., 21/10
18:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
149
18:20
พฤ., 21/10
19:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
153
19:20
พฤ., 21/10
20:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
157
20:20
พฤ., 21/10
21:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
161
21:20
พฤ., 21/10
22:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
165
22:20
พฤ., 21/10
23:05
พฤ., 21/10
0ชม. 45นาที
NT$ 790
205
08:40
พฤ., 21/10
09:30
พฤ., 21/10
0ชม. 50นาที
NT$ 790
1245
18:40
พฤ., 21/10
19:30
พฤ., 21/10
0ชม. 50นาที
NT$ 790
249
19:40
พฤ., 21/10
20:30
พฤ., 21/10
0ชม. 50นาที
NT$ 790
295
23:07
พฤ., 21/10
23:59
พฤ., 21/10
0ชม. 52นาที
NT$ 790
203
07:20
พฤ., 21/10
08:15
พฤ., 21/10
0ชม. 55นาที
NT$ 790
613
09:25
พฤ., 21/10
10:20
พฤ., 21/10
0ชม. 55นาที
NT$ 790
619
10:25
พฤ., 21/10
11:20
พฤ., 21/10
0ชม. 55นาที
NT$ 790
625
11:25
พฤ., 21/10
12:20
พฤ., 21/10
0ชม. 55นาที
NT$ 790
661
17:25
พฤ., 21/10
18:20
พฤ., 21/10
0ชม. 55นาที
NT$ 790
667
18:25
พฤ., 21/10
19:20
พฤ., 21/10
0ชม. 55นาที
NT$ 790
673
19:25
พฤ., 21/10
20:20
พฤ., 21/10
0ชม. 55นาที
NT$ 790
1679
20:25
พฤ., 21/10
21:20
พฤ., 21/10
0ชม. 55นาที
NT$ 790
603
07:53
พฤ., 21/10
08:50
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
609
08:48
พฤ., 21/10
09:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
615
09:48
พฤ., 21/10
10:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
621
10:48
พฤ., 21/10
11:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
627
11:48
พฤ., 21/10
12:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
633
12:48
พฤ., 21/10
13:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
639
13:48
พฤ., 21/10
14:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
645
14:48
พฤ., 21/10
15:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
651
15:48
พฤ., 21/10
16:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
657
16:48
พฤ., 21/10
17:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
663
17:48
พฤ., 21/10
18:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
669
18:48
พฤ., 21/10
19:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
675
19:48
พฤ., 21/10
20:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
681
20:48
พฤ., 21/10
21:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
687
21:48
พฤ., 21/10
22:45
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
693
22:43
พฤ., 21/10
23:40
พฤ., 21/10
0ชม. 57นาที
NT$ 790
583
06:25
พฤ., 21/10
07:30
พฤ., 21/10
1ชม. 05นาที
NT$ 790
1307
09:54
พฤ., 21/10
11:00
พฤ., 21/10
1ชม. 06นาที
NT$ 790
1321
16:54
พฤ., 21/10
18:00
พฤ., 21/10
1ชม. 06นาที
NT$ 790
333
22:49
พฤ., 21/10
23:55
พฤ., 21/10
1ชม. 06นาที
NT$ 790
803
07:32
พฤ., 21/10
08:40
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
805
08:17
พฤ., 21/10
09:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
809
09:17
พฤ., 21/10
10:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
813
10:17
พฤ., 21/10
11:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
817
11:17
พฤ., 21/10
12:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
821
12:17
พฤ., 21/10
13:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
825
13:17
พฤ., 21/10
14:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
829
14:17
พฤ., 21/10
15:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
833
15:17
พฤ., 21/10
16:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
837
16:17
พฤ., 21/10
17:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
841
17:17
พฤ., 21/10
18:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
845
18:17
พฤ., 21/10
19:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
849
19:17
พฤ., 21/10
20:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
853
20:17
พฤ., 21/10
21:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
857
21:17
พฤ., 21/10
22:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790
861
22:17
พฤ., 21/10
23:25
พฤ., 21/10
1ชม. 08นาที
NT$ 790

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.